Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

Δείτε τα δέκα νέα μέτρα επανεκκίνησης της Κυπριακής Οικονομίας

Με δέκα νέα μέτρα που περιλαμβάνουν εγγυημένες δανειοδοτήσεις, επιδότηση επιτοκίων, φορολογικές μειώσεις, εφάπαξ χορηγία σε μικρές επιχειρήσεις και κίνητρα για τουριστικούς φορείς, επιχειρεί η Κυβέρνηση να στηρίξει εργαζομένους και επιχειρείν δίδοντας παράλληλα ώθηση στην επανεκκίνηση της Οικονομίας.

Με τηλεοπτικό διάγγελμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήγγειλε νέο πακέτο μέτρων βασισμένο σε τρεις άξονες που όπως ο ίδιος επισήμανε στοχεύει στην διασφάλιση θέσεων εργασίας, κάλυψη μέρους των λειτουργικών εξόδων και ενοικίων των αυτοτελώς εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Το συνολικό ποσό που διατεθεί αναμένεται να υπερβεί τα €430 εκατ. ενώ μέσω των μέτρων δίδεται η δυνατότητα άντλησης δανείων συνολικού ύψους €1,7 δις και αυτοεργοδοτούμενους.


Παραχώρηση ρευστότητας €800 εκατ. για χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου. Δικαιούχοι θα είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μέγιστο αριθμό προσωπικού τα 250 άτομα, ανά επιχείρηση.

Αύξηση του σχεδίου δανειοδότησης κατά €500 εκατ. σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για σκοπούς χορήγησης δανείων προς κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Δικαιούχοι θα είναι επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί και λειτουργούν στην Κύπρο που εργοδοτούν μέχρι 3.000 εργαζόμενους, ανά επιχείρηση.

Άντληση από την Δημοκρατία €300 – 400 εκατ. από το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων, για τις ανάγκες της κυπριακής οικονομίας. Δικαιούχοι θα είναι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης, οι οποίες έχουν πληγεί από την πανδημία. Τα δάνεια θα είναι εγγυημένα κατά 80% από το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων.


Σχέδιο Επιδότησης επιτοκίων για νέα επιχειρηματικά δάνεια σε επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων και αυτοτελώς εργαζομένων. Το σχέδιο αφορά δάνεια που συνήφθησαν ή θα συναφθούν από την 1η Μαρτίου του 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου του 2020. Δικαιούχοι θα είναι όλες οι επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένοι, με βασική προϋπόθεση να μη θεωρούνται ως προβληματικές με βάση τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η επιδότηση του επιτοκίου θα είναι για περίοδο τεσσάρων χρόνων ως ακολούθως: Τα πρώτα δυο χρόνια θα επιδοτείται το επιτόκιο μέχρι 3,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ για τον τρίτο μέχρι τον τέταρτο χρόνο θα επιδοτείται το επιτόκιο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους και 1,5 ποσοστιαία μονάδα για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

 

Επιδότηση στεγαστικών δανείων για ιδιοκατοίκηση. Επιδότηση  επιτοκίου για καθορισμένο χρονικό διάστημα και με ανώτατο ύψους δανείου. Αφορά δάνεια που συνήφθησαν ή θα συναφθούν από την 1η Μαρτίου του 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου του 2020 και δεν θα υπερβαίνουν τις €300 χιλιάδες. Η διάρκεια επιδότησης θα είναι για τέσσερα χρόνια και θα ανέρχεται σε 1,5 ποσοστιαία μονάδα του επιτοκίου.

 

Στήριξη επιχειρήσεων

Σχέδιο Επιδότησης Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων, με στόχο την κάλυψη μέρους του ενοικίου και των λειτουργικών εξόδων. Το συνολικό ύψος της επιδότησης ή χορηγίας υπερβαίνει τα €100 εκατ.

Οι χορηγίες αφορούν περίπου 50.000 πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους που απασχολούν μέχρι και 50 άτομα.

 

Το ύψος της εφάπαξ χορηγίας  κατανέμεται ως ακολούθως:

Αυτοτελώς εργαζόμενοι και πολύ μικρές επιχειρήσεις που τελούσαν υπό πλήρη ή μερική αναστολή των εργασιών τους και ήσαν ενταγμένοι στα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας την περίοδο 13 Απριλίου – 12 Μαΐου 2020 και απασχολούσαν:

(α) Μέχρι ένα άτομο: η χορηγία θα είναι €1250

(β) Από 2 έως 5 άτομα: €3000.

(γ) Από 6 έως 9 άτομα: €4000.

(δ) Από 10 έως 50 άτομα: €6000.

 

Παράλληλα, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να δοθούν οδηγίες σε όλες τις αρμόδιες αρχές όπως προβούν σε άμεση προκήρυξη προσφορών για όλα τα αναπτυξιακά έργα με βάσει τις εξαγγελίες του Προέδρου ή και άλλα έργα τα οποία είναι ώριμα, ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη περίοδο προκήρυξης τους με βάση τον προϋπολογισμό. Στόχος να επισπευθεί η εκτέλεση των αναπτυξιακών έργων.


Για την περαιτέρω ενίσχυση του τουριστικού τομέα και της συνδεσιμότητας της Κύπρου, αποφασίστηκε επιπλέον σχέδιο κινήτρων ύψους €6,3 εκατ.

Προς ενίσχυση του τομέα τουριστικών καταλυμάτων και εστίασης, αποφασίσθηκε η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 9% σε 5% για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2020 μέχρι την 10η Ιανουαρίου του 2021.

Πρόσθετα, προς στήριξη και ενίσχυση του αγροτικού τομέα, θα διατεθεί ποσό €22 εκατ.

 

Με αναρτήσεις τους στο twitter ΚΕΒΕ και ΟΕΒ εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για το νέο πακέτο μέτρων που εξήγγειλε η κυβέρνηση


https://inbusinessnews.reporter.com.cy/financials/cyprus/article/247589/deka-nea-metra-ga-epanekkinisi-tis-oikonomias


Δεν υπάρχουν σχόλια: