Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους που δούλεψαν την 28η Οκτωβρίου;Σε ελέγχους των πληρωμών που καταβλήθηκαν στους εργαζόμενους, οι οποίοι εργάστηκαν κατά την αργία της 28η Οκτωβρίου, με σκοπό τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, προβαίνει το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι σύμφωνα με την περί Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νομοθεσία, όλα τα Γενικά Καταστήματα κατά την 28η Οκτωβρίου 2016 μπορούσαν να παραμείνουν ανοιχτά.

Τονίζει ακόμα ότι με βάση την υπό αναφορά Νομοθεσία, η 28η Οκτωβρίου 2016 είναι αργία για τους υπαλλήλους καταστημάτων και ως εκ τούτου οι υπάλληλοι που εργάστηκαν στα καταστήματα που έμειναν ανοιχτά θα πρέπει να αποζημιωθούν για την ημέρα αυτή με αναλογία 1 : 2 για κάθε ώρα εργασίας.

Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα διεξάγει ελέγχους των πληρωμών που καταβλήθηκαν στους εργαζόμενους έτσι ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους.κυπε