Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2016

ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΕ ΝΑ ΚΤΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΣΩΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Μιχάλης Μιχαήλ
υπ. δημοτικός σύμβουλος Πάφου - ΕΛΑΜ

Σας παραθέτω απόσπασμα από την έκθεση του Γενικού ελεγκτή 2014 για το θέμα αστυνομικού σταθμού Πάφου .
(ε) Προβλήματα στον Νέο Αστυνομικό Σταθμό Πάφου. Στο κτήριο του νέου Αστυνομικού Σταθμού Πάφου έχουν παρατηρηθεί σοβαρά προβλήματα στην υγρομόνωση του κτηρίου, με αποτέλεσμα την εισροή νερού σε διάφορους χώρους του Σταθμού κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων. Έχουν παρατηρηθεί επίσης ρωγματώσεις στην τοιχοποιία του κτηρίου καθώς και άλλες κακοτεχνίες.
Τον Απρίλιο 2015, με επιστολή μας προς τη Διευθύντρια του Τμήματος, ζητήσαμε όπως, αφού ερευνηθεί το θέμα, μας πληροφορήσει για τους λόγους στους οποίους οφείλονται τα πιο πάνω προβλήματα καθώς και για τυχόν ευθύνες του Αναδόχου ή/και του επιβλέποντα μηχανικού του έργου.Τον Ιούνιο 2015, η Διευθύντρια του Τμήματος μας πληροφόρησε ότι για αντιμετώπιση του προβλήματος της υγρομόνωσης, το Τμήμα κάλεσε τον Ανάδοχο όπως αναλάβει την εκτέλεση των απαραίτητων διορθωτικών εργασιών, στα πλαίσια της υποχρέωσης του με βάση την εγγύηση που είχε υποβάλει για την υγρομόνωση του κτιρίου, η οποία είχε ισχύ για περίοδο 10 χρόνων. 


Περαιτέρω, μας πληροφόρησε ότι οι εν λόγω εργασίες αναμενόταν να αρχίσουν και να ολοκληρωθούν εντός της καλοκαιρινής περιόδου.Όσον αφορά τα άλλα προβλήματα και κακοτεχνίες που παρατηρήθηκαν στο κτήριο, μας πληροφόρησε ότι προγραμματίζεται ο ορισμός Ad Hoc Επιτροπής για να διερευνήσει τους λόγους και τα αίτια που τα προκάλεσαν.Σύσταση: Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να διεξάγεται αμέσως έρευνα για διαπίστωση των αιτίων και απόδοση τυχόν ευθυνών, παράλληλα με τις εργασίες επιδιόρθωσης.Μιχάλης Μιχαήλ
υπ. δημοτικός σύμβουλος Πάφου - ΕΛΑΜ