Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

Νέα παρέμβαση του Μιχάλη Μιχαήλ

Μιχάλης Μιχαήλ
υπ. δημοτικός σύμβουλος Πάφου - ΕΛΑΜ

Παρέμβαση του υποψηφίου δημοτικού συμβούλου Πάφου με το ΕΛΑΜ Μιχάλη Μιχαήλ. 

"Ο κόσμος πείνα και ο λαός μας δεινοπαθεί και κοιτάξτε πως πετάνε τα λεφτά του φορολογούμενου πολίτη|" !ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014  

Η Επιτροπή Ειδικών Ιατρών, σε συνεδρία της ημερ. 12.3.2014, συνέστησε την αποστολή της στον ιδιωτικό τομέα στο εξωτερικό με βάση το Σχέδιο (άρθρο 2 και κριτήριο (γ) του άρθρου 3). Παρόλο που το Υπουργείο στις 21.3.2014 πήρε προσφορά από ιατρικό κέντρο στην Κύπρο σύμφωνα με την οποία το συνολικό κόστος θα ανερχόταν σε €53.476, εντούτοις, εγκρίθηκε από το Υπουργείο η αποστολή της στο Λονδίνο, ως ήταν η επιθυμία της, για ποσό μέχρι £40.000 στερλίνες το οποίο αντιστοιχεί στο κόστος της επέμβασης εάν αυτή γινόταν στον ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο. 

Επιπλέον, το Υπουργείο κάλυψε το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου της παρόλο που, σύμφωνα με τα στοιχεία στο φάκελό της, δεν ήταν άπορη.Σύμφωνα με το Σχέδιο (άρθρο 3), προτεραιότητα έχει η αποστολή των ασθενών στον ιδιωτικό τομέα της Κύπρου και ακολούθως, η αποστολή στο εξωτερικό με τη χρήση του έντυπου S2. 

Να σημειωθεί ότι το ιδιωτικό νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύτηκε η ασθενής, είναι συμβεβλημένο με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου οπότε η ασθενής θα μπορούσε να σταλεί με το έντυπο S2 με χαμηλότερο κόστος για το Κράτος. Σύσταση: Το Υπουργείο θα πρέπει να μας ενημερώσει για τους λόγους για τους οποίους: 

Δεν εφάρμοσε τους όρους του Σχεδίου με αποτέλεσμα η πιο πάνω ασθενής να σταλεί στο εξωτερικό και μάλιστα σε ιδιωτική βάση (private patients), ενώ η επέμβαση θα μπορούσε να γίνει στον ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο με πολύ χαμηλότερο κόστος. Σε περίπτωση που το Υπουργείο έχει την άποψη ότι το Σχέδιο θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε 2η και 3η Επιλογή του Σχεδίου να τυγχάνουν χειρισμού ως επιλογές ίδιας σειράς προτεραιότητας (με κριτήριο μεταξύ τους επιλογής το χαμηλό κόστος για το Κράτος), τότε θα πρέπει να προωθηθεί σχετική τροποποίηση. 

Ενέκρινε την αποστολή της στο εξωτερικό με μερική επιδότηση χωρίς να υπάρχει τέτοια πρόνοια στο Σχέδιο. Επίσης, για το θέμα αυτό, θα πρέπει να εξεταστεί η ανάγκη τροποποίησης του Σχεδίου.Στην απάντησή της η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου ανέφερε ότι για την συγκεκριμένη περίπτωση η έγκριση είχε δοθεί από την τότε προϊστάμενη του Τομέα Επιδοτούμενων Ασθενών, ενδεχομένως καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων της. 

Πέραν τούτου, για όλες τις παρόμοιου τύπου περιπτώσεις, οι όποιες αποφάσεις, σε σχέση με το ιατρικό κέντρο αποστολής και το συνεπακόλουθο κόστος, είναι προϊόν συγκερασμού διάφορων παραγόντων και παραμέτρων με πρώτιστο εξ αυτών το καλώς νοούμενο συμφέρον των ασθενών, τον σεβασμό του δικαιώματος της επιλογής των ασθενών για το ιατρικό κέντρο και/η χώρα που θα τύχουν θεραπείας καθώς επίσης και της διασφάλισης των οικονομικών συμφερόντων του Κράτους. 

Στην προκειμένη περίπτωση έγινε σεβαστή η επιθυμία της ασθενούς όπως αυτή μεταβεί για θεραπεία σε ιατρικό κέντρο του Ηνωμένου Βασιλείου, χωρίς όμως η ικανοποίηση της επιθυμίας της να απέβαινε με καθ ́ οιονδήποτε τρόπο σε βάρος των οικονομικών του Κράτους, αφού το ποσό της αρχικής επιδότησης ανταποκρινόταν στο κόστος θεραπείας που είχε εξασφαλίσει το Υπουργείο Υγείας από συγκεκριμένο ιατρικό κέντρο του ιδιωτικού τομέα στην Κύπρο.Περίπτωση 3. Τα συνολικά έξοδα θεραπείας ανήλθαν, σύμφωνα με την κατάσταση πληρωμών της Ύπατης Αρμοστείας του Λονδίνου, στις 14.12.2011, σε €389.885 (£286.731 στερλίνες).

Σύμφωνα με το Σχέδιο, η παροχή αρωγής για υπηρεσίες υγείας που δεν προσφέρονται στον Δημόσιο Τομέα ισχύει για πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο. Από τον φάκελο του ασθενούς, φαίνεται ότι ενώ οι ιατροί της Επιτροπής Ειδικών Ιατρών εξέφρασαν επανειλημμένα τις επιφυλάξεις τους (επιστολές ημερ. 5.11.2007, 11.6.2011, 2.10.2011 και 25.12.2011) κατά πόσο ο ασθενής είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου, εντούτοις το Υπουργείο δεν φαίνεται να διερεύνησε ικανοποιητικά το θέμα. Σύμφωνα με στοιχεία του φακέλου, ο ασθενής ουδέποτε υπήρξε ασφαλισμένος στις Υπηρεσίες 299