Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

ΔΡΟΜΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ( Τμήμα Ποταμός Έζουσα – Αεροδρόμιο)

      

Η Μελέτη Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΔΕΕΠ) για την κατασκευή δρόμου πρόσβασης προς το αεροδρόμιο Πάφου ( Τμήμα Ποταμός Έζουσα – Αεροδρόμιο) έχει ολοκληρωθεί και υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή.

Όπως προβλέπεται από τα έγγραφα του διαγωνισμού η Τελική Έκθεση Μελέτης υποβλήθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή στην Περιβαλλοντική Αρχή, στην οποία κλήθηκαν την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου οι Σύμβουλοι για παρουσία της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μελέτη  καταδεικνύει  πως το έργο θα επηρεάσει αρνητικά την ακεραιότητα και συνεκτικότητα της προστατευόμενης περιοχής και προτείνει ως εναλλακτική λύση την βελτίωση και χρήση του υφιστάμενου οδικού δικτύου (Δρόμος Τίμη – Αχέλεια – Κολώνη, δηλαδή τον παλιό δρόμο Λεμεσού –Πάφου) για αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεων στην ακεραιότητα της περιοχής του Δικτύου Natura.
Αν και εφόσον υιοθετηθεί η προτεινόμενη εναλλακτική λύση θα αποτελεί ένα πισωγύρισμα και ένα τελειωτικό πλήγμα για την κατασκευή ενός σύντομου και σύγχρονου οδικού δικτύου.
Το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου άρχισε να προγραμματίζεται και να σχεδιάζεται από το 1977, όταν κατασκευάστηκε το αεροδρόμιο Πάφου.
Από το 2006 λειτουργεί το νέο αεροδρόμιο χωρίς ακόμη να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο που να συνδέει το αεροδρόμιο με την τουριστική περιοχή της Πάφου.
Για μια διαδρομή μόλις 3,5χλμ, οι διακινούμενοι από και προς το αεροδρόμιο αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν τον υφιστάμενο δρόμο, μήκους δεκαέξι χιλιομέτρων.
Η Υπουργική Επιτροπή, που έχει την ευθύνη προώθησης του Έργου, οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες και να πάρει πολιτικές αποφάσεις προκειμένου να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα και να προωθηθεί η υλοποίηση του σημαντικού αυτού Αναπτυξιακού Έργου.


ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε. ΠΑΦΟΥ


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ