Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021

Δείτε τις λεπτομέρειες για υποχρεωτικό εβδομαδιαίο rapidtest σε εργαζόμενους


Μέσω τακτικών εξετάσεων στο προσωπικό, η προσπάθεια εξακολουθεί να είναι ο περιορισμός του ενδεχόμενου εμφάνισης εστιών κρουσμάτων στους χώρους εργασίας, έτσι ώστε να λειτουργούν με ασφάλεια.

Συνεπώς, οι εργοδότες/προϊστάμενοι στις επιχειρήσεις, καθώς και στα Τμήματα/Υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα έχουν ευθύνη να συντονίζουν όπως οι εργαζόμενοι υποβάλλονται σε rapid test, ώστε να διασφαλίζεται η υποχρεωτική εβδομαδιαία εξέταση με rapidtest αντιγόνου του προσωπικού ως ακολούθως:

  • Επιχειρήσεις/υπηρεσίες που απασχολούν μέχρι 3 άτομα, ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται σε όλους τους εργαζόμενους.

  • Επιχειρήσεις/υπηρεσίες που απασχολούν από 4 μέχρι 10 άτομα, ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται σε τουλάχιστον 4 εργαζόμενους.

  • Επιχειρήσεις/υπηρεσίες που απασχολούν πέραν των 11 ατόμων, ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον σε 4 άτομα ή στο 20% των εργαζομένων, όποιο είναι μεγαλύτερο αριθμητικά.


Δεν υπάρχουν σχόλια: