Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021

Αλλαγή σκυτάλης στο ΔΣ του Κυπριακού Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ο Κυπριακός Σύνδεσμος  Χρηματοοικονομικών Αναλυτών (CFA Society Cyprus), κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2021.

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 7 μέλη, με πολυετή πείρα στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα. Πρόεδρος εξελέγη η Ελένη Κωνσταντίνου και αντιπρόεδρος ο Evgeny Tarakanov, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνουν η Θάλεια Κουνούνη ως γραμματέας, ο Μενέλαος Πουλλής ως ταμίας και οι Ζήνων Παπαφιλίππου, Άντρη Σάντη και Άλκης Χατζηττοφής ως μέλη. 

 

Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα της η νέα Πρόεδρος του ΔΣ του CFA Society Cyprus, Ελένη Κωνσταντίνου, υπέδειξε ότι ο Σύνδεσμος έχει θέσει ως διαχρονικό στόχο την ενεργή εμπλοκή του, στον καθορισμό και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στον χρηματοοικονομικό τομέα της Κύπρου, με απώτερο σκοπό το ευρύτερο κοινωνικό όφελος.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε η κ. Κωνσταντίνου, ο CFA Cyprus προτίθεται να συνεχίσει τις πολλαπλές δράσεις που έχει αναλάβει για την προώθηση της ηθικής και ακεραιότητας της αγοράς, των επαγγελματικών προτύπων πρακτικής, καθώς και τη διατήρηση του ενεργού του ρόλου, στην προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην Κύπρο.

Σε χαιρετισμό του, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης εξήρε τις δράσεις του Συνδέσμου, κάνοντας ειδική αναφορά στην επιτυχημένη συνεργασία του με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης έγινε ανασκόπηση του έργου του Συνδέσμου, κατά την προηγούμενη χρονιά και εγκρίθηκαν οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών (CFA Society Cyprus) είναι ο τοπικός σύνδεσμος του Ινστιτούτου CFA, το οποίο εδρεύει στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ και αριθμεί πάνω από 160.000 μέλη σε όλο τον κόσμο.

Πρωταρχικός στόχος του CFA είναι η ανάδειξη της αξίας του χρηματοοικονομικού συμβούλου σε θέματα που αφορούν στον ορθό οικονομικό προγραμματισμό σε επίπεδο επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης τεχνογνωσία, με στόχο την βελτίωση της λειτουργίας των Ρυθμιστικών Αρχών και της Κυβέρνησης.

Τα μέλη του Συνδέσμου αντιπροσωπεύουν όλες τις μεγάλες τράπεζες και επενδυτικές εταιρείες της Κύπρου, ως πιστοποιημένοι χρηματοοικονομικοί αναλυτές από το Ινστιτούτο CFA. Θεωρούνται τα πλέον καταρτισμένα σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, για να αναλύουν θέματα σχετικά με την Χρηματοοικονομική Επιστήμη και ειδικότερα τις επενδύσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: