Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021

Απασχόληση φοιτητών από τρίτες χώρες και στα κέντρα αναψυχής

Ενημέρωση από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου σχετικά με την απασχόληση φοιτητών από τρίτες χώρες

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της αγοράς εργασίας στην Κύπρο και κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, ενημερώνει ότι η απασχόληση φοιτητών που βρίσκονταν στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά την 31η Μαΐου 2021, επιτρέπεται στους ακόλουθους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και επαγγέλματα:
 

Α/Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

1.

Εμπόριο – Επισκευές

Αχθοφόροι χονδρικού εμπορίου
Εργάτες σταθμών βενζίνης - πλυντηρίων αυτοκινήτων

 

2.

Υγεία – Κοινωνική Μέριμνα

Φροντιστές Στεγών Ηλικιωμένων, νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας

3.

Δραστηριότητες νοικοκυριών

Περιστασιακές εργασίες οικιακής φύσης

4.

Μεταποίηση

Εργάτες αρτοποιείων, μονάδων ζωοτροφών, ανακύκλωσης αποβλήτων, εργάτες νυκτερινής βάρδιας σε μεταποιητικές βιομηχανίες

5.

Γεωργία – Κτηνοτροφία – Αλιεία

Εργάτες Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας

6.

Άλλες δραστηριότητες

Καθαριστές κτιρίων
Εργάτες αποχετεύσεως
Διανομείς διαφημιστικού ταχυδρομείου

7.

Επισιτιστικός Κλάδος

Διανομείς έτοιμου φαγητού/Βοηθοί Κουζίνας/Καθαριστές

8.

Ξενοδοχεία

Βοηθοί Κουζίνας, Καθαριστές

9.

Εστιατόρια/Κέντρα Αναψυχής

Βοηθοί Κουζίνας, Καθαριστές


Κατά την περίοδο 1η Ιουνίου – 15 Οκτωβρίου, στα ξενοδοχεία/κέντρα αναψυχής επιτρέπεται η απασχόληση φοιτητών ξενοδοχειακών/επισιτιστικών κλάδων σπουδών για σκοπούς πρακτικής εξάσκησης με βάση την ισχύουσα πολιτική και διαδικασία.

Προϋπόθεση για απασχόληση των φοιτητών είναι η εξασφάλιση συμβολαίου απασχόλησης με συγκεκριμένο εργοδότη θεωρημένο από το Τμήμα Εργασίας, στο οποίο θα αναγράφονται οι κυριότεροι όροι εργοδότησης. Οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίζουν, επίσης, έγγραφο με το ωράριο σπουδών από αναγνωρισμένο Ίδρυμα σπουδών. Σημειώνεται ότι θα υπάρχει υποχρέωση κοινοποίησης του μηνιαίου προγράμματος εργασίας των φοιτητών στο Τμήμα Εργασίας.

Οι φοιτητές αναγνωρισμένων κλάδων σπουδών, όπου το πτυχίο το απαιτεί, θα μπορούν να απασχολούνται για λόγους πρακτικής εξάσκησης νοουμένου ότι υπάρχει σχετική γραπτή συμφωνία εργοδότη και εκπαιδευτικού ιδρύματος που κατατέθηκε στο Τμήμα Εργασίας.


https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=21813#flat


Δεν υπάρχουν σχόλια: