Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

Εγχειρίδιο της Κομισιόν για την καταπολέμηση των εικονικών γάμων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σήμερα στη διάθεση των κρατών μελών ένα εγχειρίδιο, προκειμένου να τα βοηθήσει να λάβουν μέτρα κατά των εικονικών γάμων μεταξύ πολιτών της ΕΕ και υπηκόων τρίτων χωρών.
Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας για την ελεύθερη κυκλοφορία, είναι προϊόν αιτήματος ορισμένων χωρών για στήριξη των προσπαθειών τους να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο.


Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι κατευθυντήριες γραμμές που δημοσιεύθηκαν σήμερα θα συμβάλουν επίσης στο να εξασφαλιστεί ότι οι εθνικές αρχές θα αντιμετωπίσουν το φαινόμενο αυτό –η έκταση του οποίου ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών– με βάση τα ίδια πραγματικά και νομικά κριτήρια σε ολόκληρη την Ένωση.
Το εγχειρίδιο της Επιτροπής περιλαμβάνει τα εξής:
-Επιχειρησιακές οδηγίες σχετικά με την προσέγγιση των ερευνών για εικαζόμενες περιπτώσεις εικονικών γάμων,
-αποτελεσματικές τεχνικές έρευνας που αναπτύσσονται από τις εθνικές αρχές, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η Europol, η Eurojust και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υποστήριξη των εθνικών αρχών,
-παροχή συμβουλών σχετικά με την εφαρμογή ενός «μηχανισμού διπλής ασφάλειας» για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εσφαλμένου χαρακτηρισμού ενός γνήσιου γάμου ως καταχρηστικού,
-επισκόπηση των κανόνων που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι εθνικές αρχές όταν ενεργούν για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση της κατάχρησης, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με το τι σημαίνουν στην πράξη οι εν λόγω κανόνες.
«Η ελεύθερη κυκλοφορία είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα και συνιστά την ουσία της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, δεν είναι διαπραγματεύσιμο και πρέπει να το ενισχύσουμε και να το διαφυλάξουμε», δήλωσε η επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης, Μαρτίν Ρέιχερτς. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η κατάχρηση απειλεί την ελεύθερη κυκλοφορία και κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν επαρκείς μηχανισμούς ώστε να παρεμβαίνουν όταν γίνεται κατάχρηση του γάμου με σκοπό τη διευκόλυνση της παράνομης μετανάστευσης. «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει τα λόγια πράξη με την παροχή επιχειρησιακών κατευθύνσεων στα κράτη μέλη για την πρόληψη αυτής της κατάχρησης και ελπίζω ότι το εγχειρίδιο θα βοηθήσει τις εθνικές αρχές να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το φαινόμενο αυτό», κατέληξε.
Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, τη στιγμή που περισσότερα από 14 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος, η ελεύθερη κυκλοφορία –δηλαδή η δυνατότητα να ζεις, να εργάζεσαι ή να σπουδάζεις οπουδήποτε στην Ένωση– είναι για τους Ευρωπαίους πολίτες το προσφιλέστερο δικαίωμα που τους παρέχει η ΕΕ. Οι εργαζόμενοι της ΕΕ ασκούν το δικαίωμα αυτό από τη στιγμή της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας θεσπίστηκε στην πρώτη ευρωπαϊκή Συνθήκη της Ρώμης το 1957.

Πηγή: ΚΥΠΕ
http://ikypros.com/?p=46842#sthash.aLHTsgHr.dpuf

Δεν υπάρχουν σχόλια: