Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

Το μέλλον της γεωργικής παραγωγής και η διαχείριση του νερού στην Κύπρο στο μικροσκόπιο ερευνητώνΗ αειφόρος διαχείριση του νερού και η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος αποτελούν τις βασικότερες προκλήσεις για την βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα στην Κύπρο. Αυτό επισημάνθηκε στη διάρκεια εκδήλωσης για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου AGWATER που συνδιοργάνωσαν  το Ινστιτούτο Κύπρου, το οποίο συντονίζει το έργο και το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών. 


Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από εξήντα ερευνητές, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους που σχετίζονται με τη γεωργία και τους υδάτινους πόρους.

Η κοινοπραξία του ερευνητικού έργου AGWATER, πέραν από το Ινστιτούτο Κύπρου και το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, περιελάμβανε ερευνητές από το Τμήμα Μετεωρολογίας, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι οποίοι συνεργάστηκαν κατά τα τελευταία δυόμιση χρόνια για να συγκεντρώσουν τα επιστημονικά πορίσματα που παρουσιάστηκαν.

Η ερευνητική ομάδα ανέπτυξε νέα ψηφιακά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων του αγρο-οικολογικού χαρακτηρισμού της Κύπρου, ενός χάρτη εδάφους υψηλής ανάλυσης, καθώς και κλιματικά δεδομένα για το παρελθόν και το μέλλον. Επιπρόσθετα, οι ερευνητές ανέλυσαν την επίδραση των κλιματικών συνθηκών στις αποδόσεις σημαντικών καλλιεργειών για την Κύπρο, όπως η πατάτα και το κριθάρι, με βάση μακροχρόνια γεωργικά πειράματα. Οι κλιματικές προβλέψεις δείχνουν ότι η μέση ετήσια βροχόπτωση για την περίοδο 2020-2050 πιθανόν να είναι χαμηλότερη σε ποσοστό από 1% έως15% συγκριτικά με την περίοδο 1980-2010, ενώ η μέση ετήσια θερμοκρασία προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1.5 βαθμούς Κελσίου. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των επιπτώσεων, που αφορούν στη γεωργική παραγωγή και την χρήση νερού στην Κύπρο κατά την περίοδο 2020-2050.

Μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, οι συμμετέχοντες διατύπωσαν τις απόψεις τους σχετικά με τις στρατηγικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Οι προτάσεις που κατατέθηκαν αφορούσαν στην καλύτερη εφαρμογή των υφιστάμενων πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην προσεκτική επιλογή καλλιεργειών και ποικιλιών για το μέλλον.

Το ερευνητικό έργο  AGWATER συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας. Με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, η Δρ Adriana Bruggeman, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Κύπρου και συντονίστρια του έργου AGWATER, εξέφρασε τις ευχαριστίες της για την άριστη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ερευνητικών και δημόσιων οργανισμών, και σημείωσε την πρόθεση του Ινστιτούτου Κύπρου για συνέχιση και ανάπτυξη της συνεργασίας με εμπλεκόμενους φορείς στην Κύπρο στο εγγύς μέλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: