Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Διαγωνισμός Νεοφυών Επιχειρήσεων του CIIM 2014-15

 
Ο Διαγωνισμός Νεοφυών Επιχειρήσεων του CIIM για το 2014 - 2015, ο οποίος διοργανώνεται από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας ENTICE του CIIM με τη στήριξη της Cyta,  παρουσιάστηκε σήμερα στη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης τύπου πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Cyprus International Institute ofManagement.


Ο Δρ Θεόδωρος Παναγιώτου, Διευθυντής του CIIM, εξήρε τη σημασία της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας, επισημαίνοντας ότι αποτελούν το όχημα εξόδου από την κρίση. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για ένταξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην κοινωνία και στην εκπαίδευση, από μικρή ηλικία.

Το CIIM, υπογράμμισε ο Δρ Παναγιώτου, προχώρησε στη δημιουργία Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας με την επωνυμία ENTICE (Entrepreneurship and Innovation Centre), το οποίο παρέχει εξειδικευμένη μεταπτυχιακή εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας και διαχείρισης καινοτομίας και έχει ως στόχο του να δράσει ως καταλύτης στη δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, μέσω της παροχής συμβουλών, της κατάρτισης, της καθοδήγησης και της παροχής υπηρεσιών, τύπου ACCELERATOR.

Ο κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, Διευθυντής Καινοτομίας και Ανάπτυξης Υπηρεσιών της Cyta, ανέφερε στο χαιρετισμό του, ότι οι κύριοι στόχοι της Cyta για την καινοτομία αφορούν στη δημιουργία νέων πηγών εσόδων, στη μεγιστοποίηση της αξίας του Οργανισμού, στη δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας μέσα στον Οργανισμό, στη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και στην έμμεση στήριξη της οικονομίας του τόπου. Ο κ. Παπαδόπουλος μίλησε για τις στρατηγικές συνεργασίες της Cyta με Πανεπιστήμια, με “επιχειρηματικούς αγγέλους” και επενδυτές και με διάφορους φορείς καινοτομίας (όπως η συγκεκριμένη με το CIIM), με στόχο την μετατροπή ιδεών σε νεοφυείς εταιρείες (start-ups) και την τροφοδότηση του αναπτυξιακού μέλλοντος της χώρας.

Το διαγωνισμό παρουσίασε η Δρ Αναστασία Κωνσταντίνου, Διευθύντρια του Κέντρου Επιχειρηματικότητάς και Kαινοτομίας ENTICE του CIIM.

Ο διαγωνισμός αφορά στη δημιουργία νέων, καινοτόμων ανεξάρτητων επιχειρήσεων με παγκόσμια προοπτική (start-ups), οι οποίες βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους με έμφαση στις web-based επιχειρήσεις, καθώς και στις επιχειρήσεις που βασίζονται σε νέα γνώση και υψηλή τεχνολογία.

Οι διαγωνιζόμενες ομάδες θα πρέπει να απαρτίζονται από δύο έως πέντε μέλη, ένα εκ των οποίων θα πρέπει να είναι φοιτητής ή απόφοιτος (alumni) του CIIM.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο στάδιαΤο πρώτο στάδιο αποτελείται από την κατάρτιση μιας σύντομης περιγραφής της επιχειρηματικής ιδέας (Business Concept Statement) ακολουθούμενη από μια παρουσίασηπέντε λεπτών στην επταμελή κριτική επιτροπή. Το δεύτερο στάδιο (το οποίο θα είναι ανοικτό μόνο για τις ομάδες που θα περάσουν με επιτυχία το πρώτο στάδιο) αποτελείται από την κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου 20 σελίδων, ακολουθούμενου από μια δεκάλεπτη παρουσίαση στην επταμελή επιτροπή, η οποία θα είναι ανοικτή για το κοινό.

Μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου σταδίου, οι επιτυχημένες ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν υποστήριξη για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου τους από μια ομάδα έμπειρων μεντόρων,συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του CIIMσυνεργαζόμενων εταίρων και ατόμων με εμπειρία στηδημιουργία επιχείρησης.

Start-ups που έχουν ήδη λάβει επιχειρηματικά κεφάλαια, καθώς και buy-outs, επεκτάσεις υφιστάμενων εταιρειών, δικαιόχρηση (franchise) υφιστάμενων εταιρειών, λιανικό εμπόριο, συμφωνίες αδειοδότησης για τη διανομή σε μια διαφορετική γεωγραφική περιοχή, καθώς και δημιουργία θυγατρικών υφιστάμενωνεπιχειρήσεων δεν μπορούν να συμμετέχουν.

Η προθεσμία για την υποβολή της σύντομης περιγραφής της επιχειρηματικής ιδέας είναι η 10η Νοεμβρίου του 2014. Για περισσότερες πληροφορίες, προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και ηλεκτρονική υποβολή ιδέας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  επισκεφθούν την ιστοσελίδα http://ciim.ac.cy/general.html ή να τηλεφωνήσουν στο 22462246.

Το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας ENTICE του CIIM μπορεί να υποστηρίξει τη δικτύωση μελών για τη δημιουργία ομάδας. Όλες οι ομάδες που θα διαγωνιστούν στο δεύτερο στάδιο θα φιλοξενηθούν στο ENTICEAccelerator μετά τη λήξη του διαγωνισμού για την περαιτέρω υποστήριξη στη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων.