Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Οι Σχολικές Εφορείες και ο ρόλος τους!

Άντρη Σάββα (Πίτρου)
Υποψήφια Σχολική Έφορος Πάφου
 - ΔΗΣΥ 
Ο θεσμός των Σχολικών Εφορειών ξεκίνησε λίγα χρόνια πριν το τέλος του 19ου αιώνα και  αποτέλεσε ίσως έναν από το βασικότερο παράγοντα στον οποίο στηρίχθηκε η Παιδεία στον τόπο μας. Ιδιαίτερα μετά την εισβολή του 1974 και με την εγκατάσταση 200,000 προσφύγων στις ελεύθερες περιοχές, η αύξηση των σχολικών μονάδων ήταν αδήριτη ανάγκη.
Οι Σχολικές Εφορείες έχουν να επιδείξουν διαχρονικά ένα σημαντικό έργο αφού με τη δημιουργία νέων σχολικών μονάδων, έχουν την ευθύνη για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των σχολειών.

Με βάση των περί Σχολικών Εφορειών Νόμο, οι Σχολικές Εφορείες αναλαμβάνουν τη διαχείριση των σχολείων των δήμων ή της κοινότητας, εποπτεύουν το προσωπικό που διορίζουν ή τους παραχωρείται από το Κράτος, συνεργάζεται με τις διευθύνσεις των σχολείων, έχουν την ευθύνη να εξασφαλίζουν, να διαχειρίζονται και να φροντίζουν τον εξοπλισμό των σχολείων. Επιπρόσθετα έχουν την ευθύνη να διαχειρίζονται τους προϋπολογισμούς,  να επιλαμβάνονται σε συνεργασίας με τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές των Σχολείων θέματα ευημερίας και ασφάλειας των μαθητών. Παράλληλα έχουν  την ευθύνη για τη στελέχωση των υπηρεσιών καθαριότητας όπως καθαρίστριες/στες, τεχνικούς όπως ελαιοχρωματιστές, πελεκάνους αλλά και την κάλυψη των υλικοτεχνικών αναγκών της κάθε σχολικής μονάδας.

Συνοψίζοντας τα πιο πάνω, θα λέγαμε ότι ο θεσμός των Σχολικών Εφορειών σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποδυναμωθεί αφού η προσφορά του στην Παιδεία ήταν και είναι μεγάλη, αλλά να ενδυναμωθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό και γιατί όχι και να μην αυτονομηθεί!

Άντρη Σάββα (Πίτρου)

 Υποψήφια Σχολική Έφορος Πάφου - ΔΗΣΥ