Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

Δείτε ποια εστιατόρια στην Πάφο ζητούν προσωπικό

Εστιατόριο στον Κόλπο των Κοραλλίων - Πέγεια, Πάφος, ζητεί μάγειρα, βοηθό μάγειρα και λαντζέρη. Πληροφορίες στο τηλ. 99242922