Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

Τι γίνεται με τους νέους;

Φίλιππος Φιλίππου

Η σχέση των νέων με την πολιτική είναι δυναμική, και διαμορφώνεται από την κοινωνική πραγματικότητα της κάθε εποχής. Τα προβλήματα της σημερινής κοινωνίας δυστυχώς είναι πιο ορατά και πιο έντονα από ποτέ. Οι νέοι τα βιώνουν καθημερινά και η ανάγκη για επίλυσή τους είναι επιτακτική. Οι νέοι σήμερα πιστεύω πως πρέπει να έχουν άποψη και να παρεμβαίνουν. Υπό αυτή την έννοια, πιστεύω πως η νεολαία σήμερα μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο, ο οποίος ανταποκρίνεται στα σημερινά ζητούμενα.


Η αποθάρρυνση των νέων από τη συμμετοχή τους στα κοινά, στην ουσία οδηγεί στα αντίθετα αποτελέσματα. Είναι αυτή η λογική που συντηρεί το σημερινό κατεστημένο της αποπολιτικοποίησης και της αδιαφορίας. Ποιό είναι όμως το όπλο της πολιτικής και ιδιαίτερα της τοπικής κοινωνίας ενάντια σε αυτό το φαινόμενο, και πως μπορούν οι νέοι πραγματικά να προσφέρουν στην τοπική κονωνία; Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Πάφου! Υπήρξα ενεργό μέλος του Συμβουλίου αυτού, έχοντας την ευκαιρία να το υπηρετήσω από τη θέση του Γραμματέα και γνωρίζω το πλούσιο έργο και την βαρυσήμαντη προσφορά του στην κοινωνία της Πάφου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Πάφου είναι μια ομάδα νέων που εκπροσωπεί τα οργανωμένα σύνολα νέων, που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Πάφου.
Κυριότερος στόχος του Συμβουλίου είναι η πολύπλευρη υποστήριξη των οργανώσεων νεολαίας στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν τοπική δραστηριότητα. Αυτή η υποστήριξη μπορεί να έχει ενημερωτικό και πολλές φορές τεχνικό χαρακτήρα, για προγράμματα και δράσεις του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τις διάφορες οργανώσεις νεολαίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Πάφου προσπαθεί να ενώσει και θα οργανώσει τους νέους της Πάφου κάτω από μια κοινή ομπρέλα. Να τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν στα κοινά, να τους εμπνεύσει τη δημιουργικότητα, να τους αναδείξει τον πολιτισμό, να τους εντάξει στον εθελοντισμό, να ξεδιπλώσει τη διαπαιδαγώγηση τους, να αναβαθμίσει τη ψυχαγωγία τους, να αφουγκραστεί τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους και να συμβάλει θετικά προς την επίλυσή τους.

Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα φαίνεται να μην απολαμβάνει της απαιτούμενης προσοχής από το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου, παρά τις έντονες προσπάθειες που καταβάλλει. Φαίνεται ότι η νεολαία της Πάφου έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα από τοπικούς αξιωματούχους και δεν βρίσκεται στα πλάνα ή στις σκέψεις τους για το παρών στάδιο.

Θεωρώ το θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Πάφου ύψιστης σημασίας για την πόλη μας και πως αυτός θα πρέπει να ενισχυθεί άμεσα για να μπορέσει επιτέλους να αποδώσει στο μέγιστο βαθμό. Θα πρέπει να δοθεί η απαραίτητη βαρύτητα και ελευθερία αποφάσεων και κινήσεων, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί ως συμμετοχικός θεσμός στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να παράγει σοβαρό έργο. Να αποτελέσει βήμα έκφρασης για τη νεολαία του Δήμου Πάφου και να  βοηθήσει στην ενεργοποίηση των οργανωμένων συνόλων νεολαίας σε τοπικό επίπεδο. Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στα κοινά. Να διευκολύνει το Δήμο Πάφου στον εντοπισμό των ανησυχιών και των προβλημάτων των νέων. Να συζητά και να εισηγείται, προς το Δήμο Πάφου, την υιοθέτηση πολιτικής για θέματα που αφορούν στη νεολαία σε τοπικό επίπεδο. Να εντοπίζει τα ενδιαφέροντα των νέων και να τα προωθεί προς τον Δήμο. Να υλοποιεί προγράμματα και δράσεις, και να στηρίζει όλα τα οργανωμένα σύνολα της νεολαίας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Πάφου, και να προάγει τον υγειινό τρόπο ζωής και δραστηριοποίησης.

Ο Δήμος Πάφου θα πρέπει να ενθαρρύνει και να ενισχύσει το έργο του Συμβουλίου έμπρακτα και άμεσα. Να μοιραστεί τις ανησυχίες των νέων και να προσπαθήσει να βρει λύσεις στα προβλήματά τους και στις νεανικές τους απαιτήσεις. Να δημιουργήσουμε επιτέλους μια δυνατή, δραστήρια, υγιή νεολαία. Μόνο έτσι θα πετύχουμε και θα πάρουμε την πόλη μας μπροστά. Επένδυση στην νεολαία του τόπου μας, είναι εγγύηση για το μέλλον!

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Θ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός

Αναπληρωτής Πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής Κ.Σ.ΕΔΕΚ Πάφου