Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: ​​E-RIHS


Το Ινστιτούτο Κύπρου περιφερειακός κόμβος για την Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη διάθεση τεσσάρων περίπου εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία της κοινοπραξίας Pan European Research Infrastructure for Heritage Sciences (E-RIHS). Το Ινστιτούτο Κύπρου μέσω του Ερευνητικού Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Αρχαιολογία (ΕΚΕΤΑ) αποτελεί σημαντικό εταίρο της E-RIHS.


H κοινοπραξία E-RIHS περιλαμβάνει ιδρύματα τα οποία αντιπροσωπεύουν δεκαπέντε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ισραήλ υπό την ηγεσία του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας της Ιταλίας. Το Διεθνές Κέντρο για τη Μελέτη και Αποκατάσταση των Πολιτιστικών Αγαθών, (ICCROM), αναλαμβάνει επίσης ενεργό ρόλο στην E-RIHS επεκτείνοντας την εμβέλειά της σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μακροπρόθεσμο όραμα το μετασχηματισμό της E-RIHS σε ένα παγκόσμιο ερευνητικό οργανισμό.

Στην κοινοπραξία E-RIHS συγκαταλέγονται ερευνητές από τις ανθρωπιστικές επιστήμες, τις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική, όπως ιστορικοί τέχνης, αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες, παλαιο-ανθρωπολόγοι, συντηρητές, επιμελητές μουσείων, επιστήμονες πληροφορικής, χημικοί και φυσικοί, οι οποίοι ενώνουν τις προσπάθειές τους ώστε να αναπτύξουν από κοινού τον αναδυόμενο τομέα των Επιστημών Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ο πρωταρχικός στόχος της E-RIHS είναι η οργάνωση και λειτουργία μιας πανευρωπαϊκής κατανεμημένης ερευνητικής υποδομής, με εργαστήρια και ερευνητικές μονάδες που να συναθροίζονται σε εθνικούς κόμβους και περιφερειακά κέντρα, τα οποία θα προσφέρουν γνώση και εμπειρογνωμοσύνη, στη χρήση εξοπλισμού τεχνολογιών αιχμής και καινοτόμες μεθοδολογίες έρευνας.

Το ΕΚΕΤΑ καλλιεργεί μεταξύ άλλων, τη μελέτη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω αναλυτικών και ψηφιακών μεθόδων, όπως βιολογική και φυσικοχημική μελέτη έργων τέχνης και των κατάλοιπων ανθρώπινης δραστηριότητας, τρισδιάστατη (3D) τεκμηρίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάπτυξη ψηφιακών βιβλιοθηκών για τη διαχείριση της γνώσης. Μέσω της E-RIHS παρέχεται πρόσβαση σε προηγμένες ερευνητικές υποδομές του ΕΚΕΤΑ, όπως στο STARLAB, το μοναδικό αυτόνομο κινητό εργαστήριο για  την επιστημονική μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Λόγω της

στρατηγικής θέσης της Κύπρου και του επιστημονικού δικτύου συνεργασίας του, το Ινστιτούτο Κύπρου έχει οριστεί ως περιφερειακός κόμβος της E-RIHS για την Ανατολική Μεσόγειο, αναδεικνυόμενο ως η Ευρωπαϊκή πύλη πρόσβασης για την περιοχή.

Πέραν της E-RIHS, το Ινστιτούτο Κύπρου συμμετέχει σε τρία επιπλέον δίκτυα  Πανευρωπαϊκών υποδομών: ACTRIS - Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή για την παρατήρηση των Σωματιδίων, Νεφών και Αερίων, ΕU-SOLARIS - Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Υποδομών στις Τεχνολογίες Ήλιο Θερμικής Τεχνολογίας και Ηλιακής Χημείας και PRACE - Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υπερ-υπολογιστών. Η συμμετοχή του Ινστιτούτου Κύπρου στις προαναφερθείσες κατανεμημένες υποδομές - που χαρακτηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ύψιστης προτεραιότητας για την έρευνα - αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα για την Κύπρο, καθώς και μια ακόμη αναγνώριση για το υψηλό επίπεδο έρευνας που εκτελείται στο Ινστιτούτο αλλά και για τον επιστημονικό και κοινωνικο-οικονομικό ρόλο που διαδραματίζει στην περιοχή.

Η προπαρασκευαστική φάση της E-RIHS θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2017 και θα διαρκέσει τρία χρόνια, κατά τα οποία θα δημιουργηθούν οι οργανωτικές δομές του Πανευρωπαϊκού αυτού κατανεμημένου Εργαστηρίου, όπως η διαχείριση, τα οικονομικά, τα σχέδια βιωσιμότητας, οι πολιτικές, τα προγράμματα κατάρτισης. Η Φλωρεντία αναμένεται να φιλοξενήσει την έδρα της E-RIHS από όπου θα συντονίζεται το όλο έργο. Η Λευκωσία ή η Πάφος αναμένεται να φιλοξενήσει τον περιφερειακό κόμβο της Ανατολικής Μεσογείου.

Για περισσότερες πληροφορίες:


Υπεύθυνος Επικοινωνίας E-RIHS: Sorin Hermon, STARC-CyI, e-mail: s.hermon@cyi.ac.cy