Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

Μεγάλη επιτυχία για το Ινστιτούτο Κύπρου η χρηματοδότηση τριών σημαντικών ερευνητικών του έργωνΣτα τελευταία αποτελέσματα αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη 5 Ιουλίου από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), ερευνητές του Ινστιτούτου Κύπρου εξασφάλισαν χρηματοδότηση για δύο μεγάλα ολοκληρωμένα ερευνητικά έργα, επιπρόσθετα από ένα ακόμα έργο, του οποίου η χρηματοδότηση είχε ανακοινωθεί νωρίτερα φέτος.

Τα επιτυχημένα ερευνητικά προγράμματα υποβλήθηκαν από τη Βοηθό Καθηγήτρια Δρ. Adriana Bruggeman και τον Καθηγητή Δρ. Jean Sciare, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ολοκληρωμένα Έργα» του Προγράμματος RESTART 2016-2020, στους τομείς προτεραιότητας «Γεωργία-Τρόφιμα» και «Υγεία» αντίστοιχα. Η Βοηθός Καθηγήτρια Adriana Bruggeman υπέβαλε την πρόταση «Προληπτικά Δίκτυα Παραγωγών και Επεξεργαστών για τη Γεωργία του Τροόδους (3PRO)», με συνολικό προϋπολογισμό €664 χιλ. και ο Καθηγητής Jean Sciare υπέβαλε το έργο «Υπηρεσίες ποιότητας του αέρα για καθαρότερο αέρα στην Κύπρο (AQ-SERVE)», συνολικού προϋπολογισμού € 1,12 εκατ.
Εκτός από τα δυο πιο πάνω ερευνητικά έργα νωρίτερα φέτος ανακοινώθηκε και η χρηματοδότηση του έργου που υπέβαλε η Επίκουρη Καθηγήτρια Δρ. Kirsi Lorentz, στον τομέα προτεραιότητας «Τουρισμός». Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα, με τίτλο «Πρόσωπο με Πρόσωπο: Γνωρίστε έναν Αρχαίο Κύπριο (FF: MAC)» έχει συνολικό προϋπολογισμό €1,18 εκατομμύρια.
Το Ινστιτούτο Κύπρου είναι ο συντονιστής και για τα τρία προγράμματα, στα οποία επίσης συμμετέχουν διάφορες εταιρείες, οργανισμοί και ερευνητικά ιδρύματα από την Κύπρο και το εξωτερικό ως εταίροι.
Και οι τρεις προτάσεις έλαβαν από τις υψηλότερες βαθμολογίες στις αξιολογήσεις τους σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τομέα. Αντιπροσωπεύουν σημαντικά ολοκληρωμένα ερευνητικά προγράμματα με προϋπολογισμούς της τάξης των εκατοντάδων χιλιάδων έως ενός εκατομμυρίου ευρώ το καθένα και αποτελούν μια μεγάλη επιτυχία για τους ερευνητές, αλλά και για το Ινστιτούτο Κύπρου γενικότερα.
Οι επιτυχίες αυτές είναι οι τελευταίες σε μια σειρά από επιτυχημένες διακρίσεις σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και αποτελούν επιβράβευση της ποιότητας αλλά και της σκληρής δουλειάς των ερευνητών του ΙΚυ, καθώς και περαιτέρω αναγνώριση του σημαντικού ρόλου του ΙΚυ ως περιφερειακό ερευνητικό κέντρο αριστείας για την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο.