Τρίτη, 23 Απριλίου 2019

Συνάντηση ΟΣΙΚΑ με τον υφυπουργό ΤουρισμούΜε τον υφυπουργό τουρισμού Σάββα Περδίο συναντήθηκε σήμερα το ΔΣ της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής - ΟΣΙΚΑ - και εξέτασαν τα προβλήματα του κλάδου, τα οποία είναι ... 
Ø    Εργασιακά...Εύκολη πρόσβαση για ικανό προσωπικό για αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών...Επιμόρφωση διευθυντών κι εργαζομένων κατά την διάρκεια ύφεσης των εργασιών…Δικαίωμα απασχόλησης φοιτητών από 3ες χώρες…

Ø    Ενσωμάτωση δικαιώματος υπηρεσίας Πρόκληση εποχικότητας στον Τουρισμό… Ανομοιογένεια στην μισθοδοσία του κλάδου… Δημιουργία προνομιακών περιοχών και προνομιακών κέντρων Αναψυχής… Ανασταλτικός παράγοντας παραγωγικότητας το εγγυημένο Δικαίωμα…αποδέκτης του 10% μετατρέπεται σε μέτοχο, χωρίς επιβάρυνση στα έξοδα επένδυσης, συντήρησης και λειτουργικότητας της επιχείρησης…

Ø    Πνευματικά δικαιώματα…Ενιαίος φορέας διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων…μία μουσική σύνθεση να αντιμετωπίζεται ως ενιαίο έργο…οι οργανισμοί εκπροσώπησης ν’ αποτείνονται στον ενιαίο φορέα…

Ø    All Inclusive…Ν’ αναθεωρηθεί ο συγκεκριμένος θεσμός με εφαρμογή ποιοτικών κριτηρίων ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες και ως προς το ποια ξενοδοχεία ανταποκρίνονται σ’ αυτή την προσφορά…

Ø    Ηχορύπανση…Επιτέλους να εξευρεθεί μια εφαρμόσιμη νομοθεσία… Η ανομία δεν εξυπηρετεί κανένα και κυρίως τον ποιοτικό τουρισμό…

Ø    Πρόταση αναθεώρησης/αλλαγής της ημερομηνίας έκδοσης της άδειας πώλησης οινοπνευματωδών

Ø    One stop shop…Οι πολλές και διαφορετικές άδειες που απαιτούνται θα έπρεπε να συγκλίνουν και να εκδίδεται από ένα φορέα μία άδεια λειτουργίας