Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

ASE. Aναβάθμιση και μεγαλύτερη επαγγελματική αναγνώριση των σπουδών και του διπλώματος των οινοχόων

Άρθρο της κας ΛΕΛΟΥΠ από την Ένωση Σομμελιέ της Ευρώπης για την προσπάθεια της Ενωσης σε συνεργασία με το Υπουργείο παιδείας της Γαλλίας για την αναβάθμιση και μεγαλύτερη επαγγελματική αναγνώριση των σπουδών και του διπλώματος των οινοχόων.
 Η Ενωση αναγνωρίστηκε ως μοναδική συνεργάτης,και σύμβουλος του υπουργείου, σε αυτήν την προσπάθεια.


Ο πρόεδρος της Ενωσης κος  Τhierry Corona, είναι μέλος της όμαδας εργασίας , αλλά και μέλος της ομάδας εργασίας με το Ευροκοινοβούλιο για τον ίδιο σκοπό.
Ανταπόκριση του Πρεσβευτή για τα Ελληνικα Κρασιά στην ASE  K. Ραφτάκης στην ηλεκτρονική εφημερίδα ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ.Notre Président Thierry Corona à la Direction Générale Scolaire au Ministère de l'Education Nationale
mardi 28 janvier 2014


Après sa participation à la commission Viticulture au Parlement Européen ……………. L'Association des Sommeliers d'Europe sera présente dans la Commission de Rénovation des Diplômes de la Direction Générale Scolaire (DGESCO)


Suite à sa rencontre mardi 24 septembre 2013 avec le Ministre de l'Education Nationale, concernant l'avenir de la formation en Sommellerie dans les lycées hôteliers  en France, Thierry Corona avait obtenu que le dossier qu’il avait présenté sur le problème de la fermeture des Mentions Complémentaires en Sommellerie soit pris en compte et transmis à la Direction Générale Scolaire (DGESCO)


C'est donc ce mardi 28 janvier que notre Président s’est rendu à nouveau au Ministère de l'Education Nationale afin d’y rencontrer Madame Isabelle Cagnasso, Directrice de la DGESCO et Madame Brigitte Trocmé, Adjointe au Chef du bureau des diplômes professionnels.

Au cours de cet entretien, plusieurs points importants ont été soulevés :

  1. La Mention Complémentaire en Sommellerie

Les inscriptions en Mention Complémentaire Sommellerie sont en progression
(361 candidats en 2008, 408 candidats en 2012), ceci malgré la fermeture de plusieurs d'entre elles dans certaines villes
(Chose très importante à savoir : c'est le Conseil Régional qui décide la fermeture ou l'ouverture des Mentions Complémentaires)
C'est donc aux Syndicats Hôteliers et restaurateurs d'argumenter l'intérêt de ces mentions complémentaires auprès du Conseil Régional et aux Lycées Hôteliers d'en faire correctement leur promotion au sein de leur établissement afin de remplir les classes.

  1. Le Brevet Professionnel en Sommellerie

Actuellement, il y a très peu de candidats en Brevet Professionnel Sommellerie (une trentaine chaque année en moyenne) le problème récurent étant qu’il est difficile de trouver de restaurateurs acceptant ce système d'apprentissage.

  1. Le CAP et le BEP avec option Sommellerie

Le CAP Employé Restaurant-Sommelier a été supprimé en 1985
Depuis, le niveau baisse considérablement sur le plan de la Sommellerie dans ces Diplômes. La Direction Générale Scolaire est consciente de ce problème.


Une victoire pour l’ASE

Thierry CORONA a appris avec stupéfaction qu’aucun sommelier ne participe aux travaux de la commission de rénovation des diplômes (contrairement aux cuisiniers qui savent être présents partout où il est possible de faire progresser leur profession !). Suite à sa visite, la Direction Générale Scolaire va donc mettre rapidement en place une Commission de Rénovation des Diplômes de sommeliers et souhaite  que ce soit l'Association des Sommeliers d'Europe, seule association à se battre pour sauvegarder et faire progresser notre profession, qui vienne apporter sa contribution et ses conseils professionnels pendant les travaux de cette Commission.

Nous sommes bien décidés de ne pas laisser passer cette chance qui est une avancée de plus grâce à l’ASE, et une excellente nouvelle pour l'avenir de la Sommellerie.SURPRISE ………..


Manifestation devant le Ministère de l’Education Nationale