Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013

Οι φόροι και οι περικοπές του 2014 στην Κύπρο

Δέκα μέτρα συνολικής αξίας €270 εκ. καλείται να εφαρμόσει το 2014 η κυβέρνηση για να πετύχει τους δημοσιονομικούς στόχους του προγράμματος. 
Οι πιστωτές εκτιμούν ότι με τα μέτρα αυτά η Κύπρος θα καταφέρει να περιορίσει το πρωτογενές έλλειμμα στο 3,1% του ΑΕΠ ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα – περιλαμβάνει και τους τόκους – θα φθάσει το 8,4% του ΑΕΠ. Θεωρούν σχετικά ήπια τη δημοσιονομική αναπροσαρμογή που χρειάζεται για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος και, σε περίπτωση επαλήθευσης των μακροοικονομικών εκτιμήσεων, αναμένουν ότι δεν θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα. 

Τα μέτρα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μικρές μειώσεις μισθών και αύξηση του ΦΠΑ και του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κατά 5 σεντ. 

Μέτρα δαπανών 

Στα μέτρα για μείωση των δαπανών περιλαμβάνονται: 

-Η μείωση των συνολικών δαπανών για τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, κατά τουλάχιστον €28,5 μέσω του εξορθολογισμού και καλύτερης στόχευσης του επιδόματος τέκνου και της φοιτητικής χορηγίας και κατάργηση των παροχών κοινωνικής συνοχής που παρέχονται από τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. 

-Η εφαρμογή περαιτέρω μείωσης 3% των απολαβών των εργαζομένων και συνταξιούχων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

-Καθιέρωση τέλους για μηνιαίες κάρτες για τη χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς από τους φοιτητές και τους συνταξιούχους. 

-Εισαγωγή διαρθρωτικών μέτρων στο εκπαιδευτικό σύστημα. Στα μέτρα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η μείωση του αριθμού των αποσπασμένων στο υπουργείο παιδείας και πολιτισμού και η απομάκρυνση της αναλογίας 1:1,5 διδακτικού χρόνου από τα απογευματινά σχολεία γενικής, τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Περιλαμβάνεται επίσης η διδακτική έκπτωση που προσφέρεται σε όσους διδάσκουν σε δύο ή περισσότερες εκπαιδευτικές περιφέρειες και η μείωση του κόστους για απογευματινά και βραδινά προγράμματα. 

Μέτρα εσόδων 

Όσον αφορά τα μέτρα για αύξηση των εσόδων το 2014 περιλαμβάνουν: 

-Την επέκταση της εφαρμογής της προσωρινής εισφοράς επί των ακαθάριστων αποδοχών και των συντάξεων των εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μέχρι το 2016. Από €0 μέχρι €1500 μισθό δεν θα υπάρξει αποκοπή, από €1501 μέχρι €2500 2,5%, από €2501 μέχρι €3500 3% και πάνω από €3501 3,5%. 

-Αύξηση του βασικού συντελεστή ΦΠΑ από 18% το 2013 σε 19% το 2014. 

-Αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα κατά €0,05. 

-Αύξηση των εισφορών από 1.1.2014 των μισθωτών και των εργοδοτών κατά 1 ποσοστιαία μονάδα για τις συντάξιμες αποδοχές, δηλαδή 0,5 της εκατοστιαίας μονάδας από τους υπαλλήλους και 0,5 της εκατοστιαίας μονάδας από τους εργοδότες και 1 ποσοστιαία μονάδα σε περίπτωση των αυτοαπασχολουμένων. 

-Μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος για τα μηχανοκίνητα οχήματα με ισχύ από το δημοσιονομικό έτος 2014. http://www.cytoday.eu/index.php?id=357&nid=2654857

Δεν υπάρχουν σχόλια: