Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2013

Ανανέωση αδειών κυκλοφορίας στην Κύπρο από 7 Ιανουαρίου μέχρι 9 Βεβρουαρίου


Οι άδειες κυκλοφορίας οχημάτων για το 2014 θα ανανεώνονται από την Τρίτη, 7 Ιανουαρίου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών) οι άδειες θα ανανεώνονται στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://rtd.mcw.gov.cy, σε Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα, σε εμπορικές Τράπεζες, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και στα Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.


Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να υπάρχει σε ισχύ πιστοποιητικό καταλληλότητας και ασφάλιση του οχήματος.
Η τελευταία ημερομηνία ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας είναι η Κυριακή 9.2.2014.

Από τη Δευτέρα 10.2.2014 η Αστυνομία και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών θα προβαίνουν σε οδικούς ελέγχους και η κυκλοφορία οχήματος χωρίς ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας θα καταγγέλλεται.

Με βάση τη νέα νομοθεσία που τίθεται σε ισχύ την 1.1.2014, για άδειες κυκλοφορίας που θα ανανεώνονται μετά την Κυριακή 9.2.2014 θα επιβάλλεται ως επιβάρυνση το άθροισμα του ποσού των 30 Ευρώ και ποσού ίσου με το δέκα τις εκατό (10%) της ετήσιας άδειας κυκλοφορίας. Κάθε διαδικτυακή συναλλαγή για ανανέωση άδειας κυκλοφορίας θα χρεώνεται με τέλος διευκόλυνσης ίσο με 0,50 Ευρώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: