Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014

Ευρωπαϊκά κονδύλια διεκδικεί η Πάφος. Γαστρονομία και ανάπτυξη παράκτιου/θαλάσσιου τουρισμού. Στόχος ο εμπλουτισμός της τουριστικής εμπειρίας


Σε μια κοινή προσπάθεια των εμπλεκόμενων  του τουρισμού, και με γνώμονα το μοντέλο ανάπτυξης που θα πρέπει ακολουθηθεί στην Πάφο τα επόμενα χρόνια για περεταίρω αναβάθμιση και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της επαρχίας,  η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Πάφου έχει μόλις πρόσφατα καταθέσει δύο προτάσεις για εξεύρεση πόρων και τεχνογνωσίας που θα υποβοηθήσουν στη υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων και δράσεων.Πρώτη πρόταση είναι για το έργο FOOD.TOUR-EUROPE για ανάδειξη της τοπικής Γαστρονομίας  μέσω της προώθηση προϊόντων  και οινικού τουρισμού στην Ευρώπη με σκοπό την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και διαφοροποίηση της τουριστικής εμπειρίας.  Επιπρόσθετα, μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γαστρονομικού Τουρισμού, οι δράσεις θα επικεντρωθούν και στην δημιουργία διαδρομών γαστρονομίας , όπως το ITER Vitis και των Δρόμων της Ελιάς,δημιουργία συνεργιών, προώθηση πιστοποιήσεων ποιότητας  προϊόντος κ.α . Εταίροι στην πρόταση εκτός από την Πάφο περιλαμβάνονται αξιόλογοι οργανισμοί και φορείς από Γάλλια,. Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία , Μάλτα και Σλοβενία ενώ συντονιστής είναι το  Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης. 


Σε μια άλλη προσπάθεια έχει κατατεθεί πρόταση στο έργο COSME  S-M-A-R-T για
εμπλουτισμό  των δραστηριοτήτων  υγρού στοιχείου. Το πρόγραμμα έχει θέμα τις βιώσιμες μορφές παράκτιου και θαλάσσιου  τουρισμού ενώ τα αναμενόμενα αποτελέσματα στόχο έχουν την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών ,αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος για τη βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη , την επέκταση της τουριστικής περιόδου και την προώθηση της βελτίωσης των πολιτικών για την περιφερειακή και την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη στις περιοχές των εταίρων.
Ειδικά για την Πάφο διαφαίνεται ότι ο θαλάσσιος τουρισμός έχει μεγάλες δυνατότητες και προοπτικές, ενώ κάτω από τις δράσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων θαλάσσια σπορ όπως,  κωπηλασία , ιστιοσανίδα , καταδύσεις , κολύμβηση , κολύμβηση με αναπνευστήρα , περιηγήσεις ποταμού , κανό , ιστιοπλοΐα , καγιάκ , ράφτινγκ,  κ.λπ.

Σημαντική δράση για την Πάφο είναι η διεκπεραίωση μελέτης που θα καταγράψει την  υφιστάμενη κατάσταση αλλά και τις ανάγκες και θα προτάξει συγκεκριμένες εισηγήσεις για περαιτέρω  αναβάθμιση των δραστηριοτήτων υγρού στοιχείου σε ένα ευρύτερο φάσμα της Γαλάζιας ανάπτυξης .

Δεν υπάρχουν σχόλια: