Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

Στρατηγικός στόχος της Πάφου, η αναζωογόνηση της υπαίθρου και η αντιμετώπιση της αστυφιλίαςΗ Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής  Περιφέρειας  Πάφου με κύριο σύμμαχο και εταίρο την Ένωση Κοινοτήτων  Πάφου αλλά και την στήριξη των υπολοίπων φορέων της επαρχίας  ζητούν από την πολιτεία την ετοιμασία  συγκεκριμένου σχεδίου/μελέτης για αναζωογόνηση της υπαίθρουκαι την αντιμετώπιση της αστυφιλίας.


Είναι πλέον αναγκαίο να αντιμετωπιστούν τα χρόνια προβλήματα, η εγκατάλειψη και ο μαρασμός της Παφίτικης Υπαίθρου μέσα από μια ολιστική προσέγγιση.
Με την δημιουργία ζωής στην ύπαιθρο θα μπορούμε να προσφέρουμε εκτός των άλλων ,στους ξένους και ντόπιους επισκέπτες , μοναδικές αυθεντικές εμπειρίες οι οποίες θαπροσδώσουνκύρος και αξία στο τουριστικόπροϊόν του τόπου μας.
Δεν είναι αρκετήη δημιουργία μονοπατιών της φύσης, ποδηλατοδρόμων, γραμμικών πάρκων, ο εξωραϊσμός των πυρήνων των χωριών κ.α .

Για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις αντιμετώπισης της αστυφιλίαςχρειάζεται να δημιουργηθούν γενικές υποδομές (σύγχρονο οδικό δίκτυο και συγκοινωνίες,εκπαιδευτήρια, νοσοκομεία, υπηρεσίες) , να παραχωρηθούν γενναιόδωρα κίνητρα  για επαγγελματική αποκατάσταση και επενδύσεις στην ύπαιθρο, κίνητρα για στέγαση και παραμονή σταχωριά ,  άμεσες  και βραχυπρόθεσμες αποτελεσματικές παρεμβάσεις οι οποίες θα προσδώσουν προοπτική για βιώσιμη ανάπτυξη.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της επαρχίας Πάφου που είναι η πανέμορφη ύπαιθρος ,το κλίμα , τα γραφικά χωριά και η φύσητης παραμένουν ανεκμετάλλευτα για δεκαετίες καιβρίσκονται σε μια συνεχή φθίνουσα πορεία  και  τροχιά μαρασμούλόγω της εγκατάλειψης . 

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής  Περιφέρειας  Πάφου καλεί την πολιτεία να αναλάβειπρωτοβουλία και με την στήριξη όλων  να επιτευχθεί τα επόμενα χρόνια  η πολυπόθητη ανάπτυξη και αναζωογόνηση της υπαίθρου.
Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αλλά και η εξασφάλιση ικανοποιητικού εισοδήματος για τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών μέσα στα γενικότερα πλαίσια των προσπαθειών για άμβλυνση του φαινομένου της αστυφιλίας ,είναι κάτι που πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα .