Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Σημαντικό βραβείο Αειφόρου Ανάπτυξης κατέκτησε το Ξενοδοχείο Amathus


Με το σημαντικό βραβείο αειφορίας - Award Diversey Care 2017, διακρίθηκε το Ξενοδοχείο Amathus. Η νέα αυτή επιβράβευση επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά, την αφοσίωση στο όραμα για αειφόρο ανάπτυξη, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την προσήλωση της Διεύθυνσης του Ξενοδοχείου Amathus στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και το σεβασμό στην κοινωνία και την Κύπρο ευρύτερα.

Το Βραβείο Αειφορίας από την Diversey Care, απονεμήθηκε στον Γενικό Διευθυντή του Amathus Beach Hotel Ανδρέα Γεωργίου, στη διάρκεια της 44ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της ΕΗΜΑ (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων) που πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το Βραβείο Αειφορίας, απονέμεται κάθε χρόνο σε έναν από τους Γενικούς Διευθυντές - μέλη της EHMA ο οποίος συμβάλλει με ένα σημαντικό έργο, στη διαχείριση των φυσικών πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η διάκριση είναι ιδιαίτερα τιμητική, καθώς η ΕΗΜΑ απαρτίζεται από 440 μέλη σε 30 χώρες, όλοι Γενικοί Διευθυντές των πιο φημισμένων Ξενοδοχείων της Ευρώπης και η ανάδειξη του νικητή καθορίζεται μέσω διαδικασίας αξιολόγησης από ανεξάρτητους κριτές.
Ο Γενικός Διευθυντής του Amathus Ανδρέας Γεωργίου, παρουσίασε το σχεδιασμό και την υλοποίηση του περιβαλλοντικού προγράμματος «Πράσινη Πολυτέλεια» το οποίο στηρίζεται στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου εξοικονόμησης ενέργειας, που συμβάλλει στην καθημερινή λειτουργία του Ξενοδοχείου και στη βελτίωση της απόδοσης του.
Το Amathus είναι το πρώτο ξενοδοχείο στην Κύπρο και ένα από τα πολύ λίγα στη Νότια Ευρώπη που διαθέτει ένα μοναδικό προηγμένο κεντρικό σύστημα για γεωανταλλαγή και ανάκτηση θερμότητας, το οποίο εκμεταλλεύεται το θαλασσινό νερό για σκοπούς θέρμανσης του νερού και παροχής κλιματισμού στο Ξενοδοχείο, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της εκπομπής ρύπων στην ατμόσφαιρα. Επιπλέον, χρησιμοποιεί μονάδα αφαλάτωσης για σκοπούς άρδευσης και προμήθειας νερού στο Ξενοδοχείο, ενώ εφαρμόζει και διαδικασία ανακύκλωσης όσων υλικών μπορούν να ανακυκλωθούν όπως πλαστικό, χαρτί, γυαλί, λάδια, μπαταρίες, μελάνια κλπ. 
Η φιλική προς το περιβάλλον κουλτούρα καλλιεργείται σε μεγάλο βαθμό από τη Διοίκηση του Ξενοδοχείου, με αποτέλεσμα όλοι οι εργαζόμενοι του Amathus να  μοιράζονται μια «πράσινη» νοοτροπία, ενώ συμμετέχουν σε εκδηλώσεις καθαρισμού των ακτών και δενδροφυτεύσεις στη Λεμεσό.

Το Ξενοδοχείο Amathus έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία, ως αναγνώριση της μακροχρόνιας προσπάθειας του για την προστασία του περιβάλλοντος.