Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

"Νιώθω ότι απειλείται η σωματική μου ακεραιότητα"Την παραίτηση του υπέβαλε σήμερα ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) Καθηγητής Φώτης Μ. Παναγίδης.


Σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ, ο κ. Παναγίδης αναφέρει ότι “δεν είμαι σε θέση να ασκώ τα καθήκοντα μου σαν Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης για τους λόγους ότι νιώθω ότι απειλείται η σωματική μου ακεραιότητα, δεν μπορώ να λαμβάνω αποφάσεις υπό καθεστώς εκφοβισμού και τρομοκρατίας και πλήττεται κατ ΄εξακολούθηση ο θεσμός του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και όχι μόνο”.

Σημειώνει ότι “όπως είχα αναφέρει στην ολομέλεια του Συμβουλίου του ΤΠΚ κατά την τελευταία συνεδρία Συμβουλίου (ημερ. 15?12?2016), δεν επρόκειτο να γίνουν πλέον ανεκτές από μέρους μου συμπεριφορές που να με πλήττουν σαν ακαδημαϊκό και σαν άνθρωπο από συγκεκριμένο μέλος ΔΕΠ”.

Ο κ. Παναγίδης, αναφέρει ότι “η απόφαση μου τίθεται σε άμεση ισχύ και είναι οριστική και αμετάκλητη”.

Στην επιστολή του αναφέρεται σε συγκεκριμένο επεισόδιο κατά τη διάρκεια συνεδρίας του Πρυτανικού Συμβουλίου, όταν άλλο μέλος του Ακαδημαϊκού Προσωπικού του ΤΕΠΑΚ εισήλθε χωρίς πρόσκληση εντός της αίθουσας και με απειλητικές διαθέσεις -όπως αναφέρει ο κ. Παναγίδης- διέκοψε τη συνεδρία και προέβη σε φραστικές επιθέσεις προς τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου και έκανε συγκεκριμένες αναφορές προς τον κ. Παναγίδη.


κυπε