Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Μεγάλη αύξηση εσόδων στον τουρισμό της Κύπρου

Μεγάλη αύξηση σημειώθηκε στα έσοδα από τον τουρισμού τόσο κατά τον μήνα Μάιο όσο και κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους.

 

Συγκεκριμένα, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό τον Μάιο του 2017 ανήλθαν σε €291,5 εκ. σε σύγκριση με €244,7 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση 19,1%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2017 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €649,2 εκ. σε σύγκριση με €530,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016 σημειώνοντας αύξηση 22,4%.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για τον Μάιο 2017 ανήλθε σε €696,08 σε σύγκριση με €670,64 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση 3,8%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για τον Μάιο 2017 σε σύγκριση με τον Μάιο 2016 σημείωσε αύξηση 6,1%.

Τον Μάιο σημειώθηκε μείωση 12,2% στην κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο (από €815,68 τον Μάιο του 2016 σε €716,04 τον Μάιο του 2017), 20,1% αύξηση από τη Ρωσία (από €577,02 σε €692,76 φέτος) και 0,7% αύξηση από τη Γερμανία (από €770,16 σε €775,23 φέτος).

Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε μείωση 7,8% (από €78,43 τον Μάιο 2016 σε €72,33 τον Μάιο 2017), η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 17,2% (από €70,37 σε €82,47) και από τη Γερμανία μειώθηκε κατά 2,5% (από €81,93 σε €79,92).

Πηγή: ΚΥΠΕ