Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Υποβάλλονται οι υποψηφιότητες για τις κοινοτικές εκλογέςΥποβάλλονται σήμερα οι υποψηφιότητες για την εκλογή κοινοταρχών και μελών κοινοτικών συμβουλίων, από τις 9.00 πμ μέχρι τις 12.30 μμ.


Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Εφόρου Εκλογών, οι υποψηφιότητες θα υποβληθούν σε περιφερειακά κέντρα που έχουν καθορίσει οι Έφοροι Εκλογής για τον σκοπό αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αποταθούν στα γραφεία των Εφόρων Εκλογής ή στην Υπηρεσία Εκλογών.

Ειδικά αναφορικά με τις κατεχόμενες κοινότητες, οι χώροι υποβολής υποψηφιοτήτων θα είναι ως ακολούθως:

(α) Κατεχόμενες Κοινότητες Επαρχίας Λευκωσίας: Γραφείο Επάρχου Λευκωσίας.

(β) Κατεχόμενες Κοινότητες Επαρχίας Αμμοχώστου: Γραφείο Επάρχου Αμμοχώστου, στη Λάρνακα (Οδός Ηνωμένων Εθνών 22).

(γ) Κατεχόμενες Κοινότητες Επαρχίας Κερύνειας: Γραφείο Επάρχου Κερύνειας, που βρίσκεται στο κτηριακό συγκρότημα του Υπουργείου Εσωτερικών.

(δ) Κατεχόμενες Κοινότητες Επαρχίας Λάρνακας: Γραφείο Επάρχου Λάρνακας.

Τονίζεται ότι, για τις κατεχόμενες κοινότητες στις οποίες εξακολουθούν να διαβιούν εγκλωβισμένοι πολίτες της Δημοκρατίας, δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τόσο οι εγκλωβισμένοι, όσο και οι εκτοπισμένοι εκλογείς των κοινοτήτων αυτών.

Για κάθε υποψηφιότητα Κοινοτάρχη απαιτείται να κατατεθεί το ποσό των €200 και για κάθε υποψηφιότητα Κοινοτικού Συμβούλου κατατίθεται ποσό €100, ως παράβολο.

Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να υποστηριχθεί από δύο εκλογείς, που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο της οικείας Κοινότητας.

Έντυπα υποψηφιοτήτων διατίθενται από τα κατά τόπους γραφεία των Εφόρων Εκλογής.κυπε