Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Παρέμβαση Μιχάλη Μιχαήλ για τις δημόσιες συγκοινωνίες

Παρέμβαση του υποψηφίου δημοτικού συμβούλου Πάφου με το ΕΛΑΜ Χριστοδούλου Μιχαήλ Μιχάλη για τις δημόσιες συγκοινωνίες. 

205 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ !!!


Έκθεση ελεγκτή για αδικήματα συμβάσεων δημοσίων λεωφορείων .
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 – αναγκαστικά – ολόκληρη τη σύμβαση και, όχι μόνο το ζήτημα του εύλογου κέρδους, ως εκ τούτου, οι πρόνοιες της και ο τρόπος εφαρμογής τους, θα κρίνονταν στην ολότητα τους ως προς τη συμβατότητα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1370/2007. Οι Ανάδοχοι δεν συμφώνησαν με την πιο πάνω πρόταση του ΥΜΕΕ και έτσι το θέμα παρέμεινε έκτοτε σε εκκρεμότητα.Η Υπηρεσία μας κρίνει ότι η διαχείριση των πιο πάνω 6 Συμβάσεων Παραχώρησης, εξ αιτίας των πολύπλοκων και επισταμένων ελέγχων που απαιτούνται, καθώς και του πολύ μεγάλου – ετήσιου – ποσού που αφορούν, αποτελούν περιπτώσεις που ενέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο εμφάνισης φαινομένων διαφθοράς και διασπάθισης δημοσίου χρήματος, ιδιαίτερα αν ο έλεγχος που γίνεται από την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι ικανοποιητικός. Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ελέγχου του ΥΜΕΕ που είναι αρμόδια για τον δευτερογενή έλεγχο των πληρωμών, παρακολουθεί την υλοποίηση των συμβάσεων και την τήρηση των προνοιών τους. Σήμερα, μετά από καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην Αστυνομία την περίοδο 2011 – 2013, βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση πιθανών ποινικών αδικημάτων εκ μέρους συγκεκριμένων εταιρειών των Αναδόχων, που, μεταξύ άλλων, αφορούν:(i) Την υποβολή πλαστού τιμολογίου από ένα Ανάδοχο στο Τμήμα Τελωνείων, για την αγορά λεωφορείων, με αποτέλεσμα την πληρωμή χαμηλότερων δασμών και ΦΠΑ.Παρόλο ότι για την εν λόγω υπόθεση έγινε διακανονισμός μεταξύ του Αναδόχου και του Τμήματος Τελωνείων, με την επιβολή του ανάλογου προστίμου, η υπόθεση εξετάζεται από την Αστυνομία η οποία ζήτησε από τον κατασκευαστή των λεωφορείων να της στείλει το τιμολόγιο που έχει εκδώσει στον Ανάδοχο.Αναμένεται η υποβολή – από την Αστυνομία – έκθεσης προς τη Νομική Υπηρεσία για οδηγίες.(ii) Την έκδοση τιμολογίων για εφοδιασμό λεωφορείων με καύσιμο, χωρίς να έχει γίνει ο εφοδιασμός, ώστε να αυξηθεί το κόστος της υπηρεσίας και κατ ́ επέκταση το ύψος της Κυβερνητικής Συνεισφοράς. Ήδη, για μια τέτοια υπόθεση, έχουν κατηγορηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου δύο διευθυντές ενός Αναδόχου.(iii) Την έκδοση επιταγών στα ονόματα οκτώ διευθυντών ενός Αναδόχου και τήρηση ψευδών λογαριασμών, για τα οποία τον Νοέμβριο 2015 διατυπώθηκαν εναντίον τους κατηγορίες για τα πιο κάτω αδικήματα:- Συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος, άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα (Κεφ. 154)- Συνωμοσία για καταδολίευση, άρθρο 302 του Κεφ. 154- Πλαστογραφία, άρθρο 331,333 του Κεφ. 154- Απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, άρθρο 297,298, του Κεφ. 154- Τήρηση ψευδών λογαριασμών, άρθρο 311 του Κεφ. 154- Αδικήματα του Νόμου της περί παρεμπόδισης και καταπολέμησης εσόδων από παράνομεςδραστηριότητες Ν. 188(Ι)/2007.(iv) Την έκδοση τιμολογίων με τρόπο ώστε το κόστος επισκευής ιδιωτικών λεωφορείων συγκεκριμένου μετόχου και διευθυντή ενός Ανάδοχου, να παρουσιάζεται ως έξοδο επισκευής λεωφορείων που ανήκουν στον Ανάδοχο, ώστε να αποζημιωθεί από την Κυβερνητική Συνεισφορά, για την οποία αναμένεται η ετοιμασία του φακέλου από την Αστυνομία και η υποβολή του στη Νομική Υπηρεσία για οδηγίες.(v) Εφοδιασμός με καύσιμο ιδιωτικών αυτοκινήτων μετόχων ή/και άλλων προσώπων και χρέωση των εταιρειών των Αναδόχων, ώστε το κόστος να καλυφθεί από το Κράτος, για την οποία έχει ετοιμαστεί και σταλεί από την Αστυνομία ο φάκελος της υπόθεσης στη Νομική Υπηρεσία για οδηγίες.

Γιατί δεν τα προχωρά κανείς ?