Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Σε δεκάδες κλήσεις ανταποκρίθηκε η πυροσβεστικήΣημειώνεται ότι από τις 06.00 της 5ης Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι και τις 06.00 της 6ης Σεπτεμβρίου 2016 η ΠΥ ανταποκρίθηκε σε 24 κλήσεις για βοήθεια 16 πυρκαγιές, επτά ειδικές εξυπηρετήσεις και μία ψευδή κλήση.


Εξάλλου, η ώρα 13.21 λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε κύλινδρο ασετιλίνης χωρητικότητας 50 λίτρων σε πλωτή πλατφόρμα επιδιόρθωσης σκαφών αγκυροβολημένη στο λιμάνι Βασιλικού . Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός ΕΜΑΚ ‘’ Λοχία Γιακουμή Γιακούμη ΄΄ με τρία πυροσβεστικά οχήματα και η ώρα 14.50 η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Χρησιμοποιήθηκαν αναπνευστικές συσκευές και έγινε ψύξη του κυλίνδρου με αυλό εδάφους και μέτρηση της θερμοκρασίας του κυλίνδρου με τη χρήση θερμικής κάμερας από απόσταση ασφαλείας. Μετά το πέρας της κατάσβεσης της πυρκαγιάς η ώρα 14.50, ο κύλινδρος μεταφέρθηκε σε ασφαλές μέρος μέχρι να τον παραλάβει η ιδιοκτήτρια εταιρεία. Η πυρκαγιά οφειλόταν σε εργασίες συγκόλλησης μετάλλων με την χρήση ασετιλίνης, αναφέρει η ΠΥ.

Επίσης, η ώρα 12.13 λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε όχημα σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου στην οδό Κυπράνορος αρ. 14 στη Λευκωσία. Ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Πύλης Πάφου και Καϊμακλίου με τέσσερα οχήματα . Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το δύναμο στο μπροστινό μέρος του οχήματος και εξαπλώθηκε σε σύρματα και άλλα πλαστικά στο μπροστινό μέρος του οχήματος. Από την πυρκαγιά και την θερμότητα, το όχημα έπαθε εκτεταμένες ζημίες.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε πριν την άφιξη της Π.Υ από περαστικό με την χρήση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνήθηκαν σε συνεργασία με την ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία και η πυρκαγιά οφειλόταν υπερθέρμανση λόγω ηλεκτρικού προβλήματος στο όχημα.κυπε