Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2016

Η εταιρεία Helector απαντά στον δήμαρχο ΠάφουΣε δηλώσεις του Δήμαρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, στον κυπριακό Τύπο, αναφέρεται σε ανακοίνωση/απάντησή της η εταιρεία Helector, υποστηρίζοντας πως παρουσιάζονται γεγονότα «επιλεκτικά και διαστρεβλωτικά».


Για την ανάθεση της μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας του ΧΥΤΑ Πάφου το 2003 αναφέρει ότι «η προσφορά της Κοινοπραξίας µας, πέραν του ότι συγκέντρωσε την υψηλότερη σταθµισµένη βαθµολογία, ήταν όχι µόνο η φθηνότερη οικονοµικά µεταξύ 4 υποψηφίων, αλλά και η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης». Ακόμη σημειώνει ότι υποχρεωτικά συμπεριλήφθηκε τίμημα για την δεκαετή λειτουργία των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ.

Όλες οι χρεώσεις πραγµατοποιούνταν στην βάση της χαµηλότερης τιµής και σύµφωνα µε τις πρόνοιες της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένης της φόρµουλας αναθεώρησης της τιµής όπως αυτή προσδιορίζετο ρητά από τα τεύχη του Διαγωνισµού, προστίθεται. Παράλληλα, αναφέρεται ότι «συνέχεια καλόπιστων διαπραγµατεύσεων επήλθε, προ 8µήνου, κατ’ αρχήν συµφωνία για αναδροµική χρέωση €18 ανά τόνο για την περίοδο 15/7/15 – 31/12/15 καθώς και χρέωση €16 ανά τόνο για την περίοδο από 16/1/16 και έπειτα». Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Helector, ο κ. Φαίδωνος ήταν αντίθετος, καθυστερώντας την υλοποίηση της συµφωνίας αυτής, "µε αποτέλεσµα οι πολίτες της Επαρχίας Πάφου να µην επωφελούνται από την εν λόγω παρεχόµενη έκπτωση".

«Παρά το γεγονός ότι η Κοινοπραξία µας δικαιούται συµβατικά να αποχωρήσει οποιαδήποτε χρονική στιγμή, συνεχίζει µε την παράκληση, συµφωνία και την συναίνεση των αρµοδίων αρχών απρόσκοπτα να εκτελεί το έργο µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, ενώ παραµένει απλήρωτη από τον Οκτώβριο 2015 και µάλιστα προβαίνοντας τους τελευταίους 2 µήνες και µε αποκλειστικά δική της επιβάρυνση σε κατ’ εξαίρεση εξυπηρέτηση προς τον Δήµο Πάφου δίνοντας λύση στο πρόβληµα µε τα χαλασµένα σκυβαλοφόρα αυτού», προστίθεται.κυπε