Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022

Φοιτητές από τρίτες χώρες θα εργάζονται σε κέντρα αναψυχής και ξενοδοχεία

 

Η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου, εξέδωσε διάταγμα, με το οποίο επεκτείνεται η δυνατότητα, ώστε φοιτητές από τρίτες χώρες να μπορούν να εργάζονται ως τραπεζοκόμοι, καμαριέριες, υπάλληλοι υποδοχής, και μπάρμαν/μπαργούμαν, θέσεις τις οποίες προηγουμένως δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα.

 

Προηγουμένως οι φοιτητές από τρίτες χώρες είχαν τη δυνατότητα να εργάζονται στα ξενοδοχεία και τους χώρους εστίασης μόνο ως βοηθοί κουζίνας και ως καθαριστές/καθαρίστριες. Ακολουθεί αναλυτικά το σχετικό διάταγμα…

 

 

Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΤΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Ή ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ

(ΝΟΜΟΣ 7(I)ΤΟΥ 2019)

______________________

Απόφαση δυνάμει του άρθρου 24

 

Ασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχονται με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 24 του περί Αλλοδαπών

και Μετανάστευσης (Προϋποθέσεις Εισόδου και Διαμονής Υπηκόων Τρίτων Χωρών με σκοπό την Έρευνα , τις Σπουδές, την Πρακτική Άσκηση, την Εθελοντική Υπηρεσία, τις Ανταλλαγές Μαθητών ή τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα) Νόμου του 2019 αφού έλαβα υπ’ όψη την κατάσταση της αγοράς εργασίας στη Δημοκρατία και αφού διαβουλεύθηκα με τους Κοινωνικούς Εταίρους, αποφασίζω ότι η απασχόληση φοιτητών που βρίσκονταν στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά την 31η Ιανουαρίου 2022 επιτρέπεται στους ακόλουθους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και επαγγέλματα υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίσουν συμβόλαιο απασχόλησης με συγκεκριμένο εργοδότη θεωρημένο από το Τμήμα Εργασίας, στο οποίο θα αναγράφονται οι κυριότεροι όροι εργοδότησης. 

Ο φοιτητής θα προσκομίζει, επίσης, βεβαίωση σπουδών πλήρους φοίτησης και έγγραφο με το ωράριο σπουδών από αναγνωρισμένο Ίδρυμα σπουδών καθώς και την άδεια διαμονής του. Θα υπάρχει υποχρέωση κοινοποίησης του μηνιαίου προγράμματος εργασίας των φοιτητών στο Τμήμα Εργασίας.

 

 


 
Σημ.:

(α) Στην περίοδο 1η Ιουνίου – 15 Οκτωβρίου στα ξενοδοχεία/κέντρα αναψυχής επιτρέπεται η απασχόληση φοιτητών ξενοδοχειακών/επισιτιστικών κλάδων σπουδών για σκοπούς πρακτικής εξάσκησης με βάση την ισχύουσα πολιτική και διαδικασία.

(β) Οι φοιτητές αναγνωρισμένων κλάδων σπουδών, όπου το πτυχίο το απαιτεί, θα μπορούν να απασχολούνται για λόγους πρακτικής εξάσκησης νοουμένου ότι υπάρχει σχετική γραπτή συμφωνία εργοδότη και εκπαιδευτικού ιδρύματος που κατατέθηκε στο Τμήμα Εργασίας.

______________________

Έγινε στις 10 Μαρτίου 2022.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΥ,

Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας

Δεν υπάρχουν σχόλια: