Σάββατο 26 Μαρτίου 2022

Ο Βρετανός Toby Bull έγραψε ποίημα για την Ουκρανία

Να σταματήσει αυτή τη στιγμή  ο πόλεμος στην Ουκρανία, παρακαλώντας τους ηγέτες ανά τον κόσμο να σώσουν αυτό το έθνος, αναφέρει μεταξύ άλλων ο  Βρετανός Toby Bull  στο ποίημά που έγραψε για την Ουκρανία.

 Toby Bull  It’s clear to me (poem for Ukraine)

It’s no longer war, it’s genocide!

No escape, no place to hide.

I’m not afraid of world war three,

I fear the death of our humanity.

Is it not cowardly to sit and wait?

 

Close the skies before it’s too late,

I beg world leaders, save this nation!

End this horror; this degradation.

We the people, each one of us,

Dare not speak or make a fuss,

Yet, while citizens flee and run for cover,

That could be you! Your kid. Your mother.

 

While children scream and cities burn,

I pray the world takes time to learn,

To stand up, rise and start to act,

This has to stop, right now, it’s fact.

Δεν υπάρχουν σχόλια: