Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Η εταιρεία UNIQUE ζητεί προσωπικό για Λευκωσία και Λεμεσό

Η εταιρεία επαγγελματικού εξοπλισμού, για χώρους μαζικής εστίασης UNIQUE, ζητεί για Λευκωσία και Λεμεσό πωλητές προώθησης των προϊόντων της και εξυπηρέτηση των πελατών. Απολαβές πολύ ικανοποιητικές.
Πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών στο info@uniquecater.com

Τηλ. 26822324