Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Η απόφαση του Δήμου Πάφου για τα σκιάδια


Στο προσκήνιο και πάλι το θέμα των σκιαδίων στο Δήμο Πάφου τόσο για τα εμπορικά καταστήματα όσο και για τα κέντρα αναωυψής. 
Επιβολή ετήσιου τέλους για άδεια σκιαδίων για τους καταστηματάρχες της Πάφου.

Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε κατά την τελευταία του συνεδρία το πλαίσιο που θα διέπει την κατασκευή σκιαδίων για όλα τα καταστήματα στην δημαρχουμενη περιοχή, τόσο τα εμπορικά όσο και τα κέντρα αναψυχής.
Οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων θα καταβάλουν ετήσιο τέλος στον δήμο, ενώ η άδεια που θα εξασφαλίσουν θα έχει διάρκεια δέκα χρόνων.
Μάλιστα όπως ανέφερε ο δήμαρχος Πάφου μετά από συνεννόηση του με τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα θα νομιμοποιηθούν τα σκιάδια αυτά για να μην μπορεί κανένα επόμενο δημοτικό συμβούλιο να αλλοιώσει την απόφαση που έχει ληφθει και θα έχει διάρκεια δέκα χρόνια.
Σύμφωνα με την απόφαση τα σκιάδια για τα εμπορικά καταστήματα που περιλαμβάνει και τα περίπτερα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δυο μέτρα και δεν θα επιτρέπεται η στήριξη του σε υποστυλώματα για να μην μπορούν οι ιδιοκτήτες να τα κλείνουν τον χειμώνα.
Για τα κέντρα αναψυχής, όπου υπάρχει διαθέσιμος ιδιωτικός χώρος, θα μπορούν να κατασκευάζονται σκιάδια μέχρι και πέντε μέτρα.
Διαφωνία καταγράφηκε στο δημοτικό συμβούλιο για την περίφραξη του σκιαδιου για τα κέντρα αναψυχής με το σώμα να αποφασίζει τελικά το ύψος της περίφραξης- το γυαλί δηλαδή, να φτάνει μέχρι το ένα μέτρο και 80 εκατοστά.

Οι ιδιοκτήτες των εμπορικών καταστημάτων θα πληρώνουν 250 ευρώ ανά πενταετία για την χρήση των σκιαδιών αυτών και οι ιδιοκτήτες των κέντρων αναψυχής 500 ευρώ ανά πενταετία.