Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Δείτε ποιοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα μετά το πόρισμα για τη διαφθορά στην αστυνομίαΟ Αρχηγός Αστυνομίας έδωσε οδηγίες όπως ένας Λοχίας και τρεις Αστυφύλακες τεθούν άμεσα σε διαθεσιμότητα και εναντίον τους διερευνηθούν πειθαρχικά αδικήματα που σχετίζονται με διάφορες δραστηριότητές τους στη βάση του πορίσματος και των επισημάνσεων και εισηγήσεων του Γενικού Εισαγγελέα, αναφέρεται σε αστυνομική ανακοίνωση για το πόρισμα των Ανεξάρτητων Ποινικών Ανακριτών για τη διαφθορά στην Αστυνομία.


Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι τόσο το πόρισμα των Ανεξάρτητων Ποινικών Ανακριτών όσο και η συνοδευτική επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα έχουν μελετηθεί ενδελεχώς και παράλληλα με τη διαθεσιμότητα, δόθηκαν οδηγίες για συνέχιση της πειθαρχικής έρευνας εναντίον του μέλους του Εθνικού Γραφείου Interpol, το οποίο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ύποπτο Σέρβο.

Διευκρινίζεται, αναφέρεται στην ανακοίνωση, ότι η διερεύνηση της πειθαρχικής αυτής υπόθεσης είχε διακοπεί, λόγω της έναρξης ανακρίσεων, για το ίδιο θέμα, από τους Ανεξάρτητους Ποινικούς Ανακριτές.

Όσον αφορά στους τέσσερις Αξιωματικούς που είχαν σχέση με τη διαχείριση των πληροφοριών της Interpol Σερβίας, πρόθεση του Αρχηγού Αστυνομίας είναι να προχωρήσει σε πειθαρχική έρευνα, πλην όμως έχουν προκύψει κάποια νομικά ζητήματα και ως εκ τούτου ζητήθηκε η θέση της Νομικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται, στους υφιστάμενους περί Αστυνομίας (Πειθαρχικούς) Κανονισμούς δεν προβλέπεται διαδικασία για πειθαρχική δίωξη του Υπαρχηγού, ενώ για τον Βοηθό Αρχηγό προκύπτει κώλυμα, καθότι ο μόνος που θα μπορούσε να διερευνήσει εναντίον του είναι ο Υπαρχηγός.

Όσον αφορά τους άλλους δύο Αξιωματικούς, λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπόθεση αφορά τα ίδια γεγονότα, ζητήθηκαν οδηγίες κατά πόσο θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε πειθαρχική έρευνα εναντίον τους ή κατά πόσο να αναμένουμε την τοποθέτηση της Νομικής Υπηρεσίας για τις περιπτώσεις του Υπαρχηγού και Βοηθού Αρχηγού.

Τέλος, στο πόρισμα των Ανεξάρτητων Ποινικών Ανακριτών γίνονται και σχόλια για κάποιες πρακτικές ή διαδικασίες που ακολουθούνται. Οι επισημάνσεις αυτές θα μελετηθούν και θα ληφθούν τα ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα.


κυπε