Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020

Αυξάνεται το όριο συναθροίσεων από τις 24 Ιουνίου


Λαμβάνοντας υπόψη τους υφιστάμενους επιδημιολογικούς δείκτες και τις προβλέψεις για την εξέλιξη της νόσου COVID-19, αποφασίστηκε όπως από τις 24 Ιουνίου 2020 καταργηθεί ο περιορισμός των 10 ατόμων για μαζικές συναθροίσεις.
 

Παρά το γεγονός ότι στον αρχικό σχεδιασμό για την περίοδο 24 Ιουνίου-6 Ιουλίου 2020, ο μέγιστος αριθμός προσώπων σε συναθροίσεις είχε καθοριστεί στα 50 άτομα σε εσωτερικό χώρο ή 100 άτομα σε εξωτερικό χώρο, η πολύ καλή επιδημιολογική εικόνα των τελευταίων ημερών επέτρεψε την αύξηση του ορίου αυτού και, ως εκ τούτου, ο μέγιστος αριθμός προσώπων σε συναθροίσεις (φυσική παρουσία στο ίδιο υποστατικό/εγκατάσταση ανεξαρτήτως εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου) καθορίζεται στα 75 άτομα σε εσωτερικούς χώρους ή 150 άτομα σε εξωτερικούς χώρους, ρύθμιση που ήταν προγραμματισμένη να ισχύσει από τις 7 Ιουλίου 2020.
 
Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη μαζική συνάθροιση και στον εσωτερικό και στον εξωτερικό χώρο.
 
Ως μαζικές συναθροίσεις νοούνται, μεταξύ άλλων, οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι συναυλίες, τα φεστιβάλ, οι ιδιωτικές συνάξεις σε οικίες και οποιαδήποτε άλλη μορφή μαζικής συνάθροισης.
 
Στην περίπτωση που οι κοινωνικές συναθροίσεις πραγματοποιούνται σε οικίες, στον μέγιστο αριθμό περιλαμβάνονται και οι μόνιμα διαμένοντες.
 
Νοείται ότι σε κάθε περίπτωση τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα.Δεν υπάρχουν σχόλια: