Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020

Δείτε τι θα ισχύει στο νέο διάταγμα του Υπουργείου Υγείας

Νέο διάταγμα του Υπουργού Υγείας Κωνσταντίνου Ιωάννου άρει την απαγόρευση λειτουργίας παιδότοπων εσωτερικού χώρου από τις 24 Ιουνίου, συνεχίζει την απαγόρευση μαζικών εκδηλώσεων όπως συναυλίες, επιτρέπει τις συναθροίσεις σε οικίες και δημόσιους χώρους και ρυθμίζει τους όρους υπό τους οποίους θα εισέρχονται στην Κύπρο επιβάτες και πληρώματα από διάφορες χώρες σε αεροδρόμια και λιμάνια από τις 20 Ιουνίου.Συγκεκριμένα, το διάταγμα προβλέπει ότι από τις 06.00 π.μ. της 24ης Ιουνίου 2020, επιτρέπεται η λειτουργία παιδότοπων εσωτερικού χώρου.

Προνοεί ότι απαγορεύονται οι μαζικές εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, παρελάσεις, συναυλίες, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, καθώς και τα υπαίθρια πανηγύρια και φεστιβάλ.

Προστίθεται ότι επιτρέπεται η παρουσία και οι συναθροίσεις προσώπων σε οικίες και δημόσιους χώρους, νοουμένου ότι τηρούνται οι κατευθυντήριες οδηγίες ασφάλειας και υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Αναφέρεται επίσης ότι επιτρέπεται από τις 00.01 της 20ης Ιουνίου 2020, η είσοδος στη Δημοκρατία προσώπων, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, από χώρες των κατηγοριών Α και Β, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών, βάσει της εκτίμησης κινδύνου, όπως αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας.

Για επιβάτες από χώρες της κατηγορίας Α, δεν απαιτείται η διενέργεια μοριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19,

Για επιβάτες από χώρες της κατηγορίας Β, απαιτείται η παρουσίαση αποδεικτικού στοιχείου ότι προέβηκαν σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19 από πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη, με ισχύ 72 ώρες πριν την αναχώρησή τους.

Για επιβάτες από χώρες της κατηγορίας Β, όπου τεκμηριωμένα οι αρχές της χώρας δεν παρέχουν υπηρεσία μοριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19, τα εν λόγω πρόσωπα δύνανται να πραγματοποιήσουν τη μοριακή εξέταση κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, το κόστος της οποίας θα καλύψουν οι ίδιοι και παραμένουν σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό, μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος.

Παράλληλα, Κύπριοι πολίτες με μόνιμη διαμονή στη Δημοκρατία, οι αλλοδαποί σύζυγοί τους και τα ανήλικα παιδιά τους και όλοι οι νόμιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία και εισέρχονται στην Κύπρο από χώρες της κατηγορίας Β, μπορούν να πραγματοποιήσουν τη μοριακή εξέταση κατά την άφιξή τους. Θα κληθούν να καλύψουν οι ίδιοι το κόστος της και θα παραμείνουν σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος.

 

Πρόσωπα, τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία και διαγιγνώσκονται θετικοί στην ασθένεια του COVID-19, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας.

 

Επίσης, επιτρέπεται από τις 00.01 της 20ης Ιουνίου 2020, η είσοδος στη Δημοκρατία από χώρες που δεν εμπίπτουν στις Κατηγορίες Α και Β, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών, βάσει της εκτίμησης κινδύνου, όπως αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας  Κυπρίων πολιτών μόνιμα διαμενόντων στη Δημοκρατία, των αλλοδαπών συζύγων τους και των ανήλικων παιδιών του, όλων των νόμιμα διαμενόντων στη Δημοκρατία προσώπων και προσώπων ανεξαρτήτως υπηκοότητας, των οποίων η παρουσία στη Δημοκρατία, λόγω της επαγγελματικής ή επιστημονικής τους ιδιότητας, εγκρίνεται από το αρμόδιο ιατρικό όργανο για ενίσχυση της προσπάθειας για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

 

Επιτρέπεται η είσοδος στην Κύπρο επίσης ασθενών ανεξαρτήτως υπηκοότητας, οι οποίοι έλαβαν θεραπεία σε εγκεκριμένο ιδιωτικό ή δημόσιο νοσηλευτήριο/ιατρικό κέντρο στη Δημοκρατία, την οποία ενδείκνυται όπως συνεχίσουν και πρώτου βαθμού συγγενών προσώπων που διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία και/ή που δραστηριοποιούνται οικονομικά στη Δημοκρατία  (σύζυγος, παιδιά, γονείς)  για σκοπούς επανένωσης οικογενειών έχοντας πρώτα λάβει την έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής.

 

Για όσους εισέρχονται στην Κύπρο από χώρες εκτός των κατηγοριών Α και Β προνοείται επίσης ότι ο επιβάτης, είτε προβαίνει σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, με ένδειξη αρνητική, με ισχύ 72 ώρες πριν την αναχώρησή του και παρουσιάζει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, είτε πραγματοποιεί τη μοριακή εξέταση κατά την άφιξή του στη Δημοκρατία, το κόστος της οποίας θα καλύψει ο ίδιος και παραμένει σε χώρο που του υποδεικνύεται μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος και στη συνέχεια παραμένει σε καθεστώς αυτοπεριορισμού για 14 ημέρες,

 

Παράλληλα όσοι κατά την άφιξή τους διαγιγνώσκονται θετικοί στην ασθένεια του COVID-19 παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) για 14 ημέρες και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας.

 

Προστίθεται ότι το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου, εφόσον υπάρχει, καταβάλλεται από κάθε επιβάτη, πλην των προσώπων που έχει αποστείλει η Δημοκρατία στο εξωτερικό για ιατρικούς λόγους, καθώς και όσων εισέρχονται στην Κύπρο για ενίσχυση της προσπάθειας για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

 

Το διάταγμα εμπεριέχει πρόνοιες και για επιβάτες κρουαζιερόπλοιων, οι οποίοι εισέρχονται στη Δημοκρατία από νόμιμα σημεία εισόδου δια θαλάσσης, σημειώνοντας ότι ισχύουν, κατ’ αντιστοιχία, οι ίδιες διαδικασίες, οι οποίες προνοούνται που ισχύουν για άτομα που εισέρχονται στη Δημοκρατία από αεροδρόμια, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτει η χώρα αναχώρησης, «νοουμένου ότι, έχουν ελλιμενιστεί κατά τις προηγούμενες 14 ημέρες σε χώρα που ανήκει μόνο στις κατηγορίες Α ή Β και νοουμένου ότι, τηρούνται οι κατευθυντήριες οδηγίες ασφάλειας και υγείας του Υφυπουργείου Ναυτιλίας».

 

Υπό όρους επιτρέπεται επίσης από τις 00.01 της 20ης Ιουνίου 2020, η είσοδος και/ή αναχώρηση από τη Δημοκρατία προσώπων, τα οποία είναι μέλη πληρωμάτων εμπορικών σκαφών ή μέλη πληρωμάτων σε πλατφόρμες που διενεργούν διερευνητικές γεωτρήσεις εντός Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών Κρατών με τα οποία η Δημοκρατία εγκαθίδρυσε διπλωματικές σχέσεις, ή μέλη πληρωμάτων κρουαζιερόπλοιων που βρίσκονται σε παροπλισμό ή μέλη πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, που είτε ελλιμενίζονται  στους λιμένες της Δημοκρατίας, είτε αφικνούνται με εμπορικές ή άλλες πτήσεις, από χώρες που δεν ανήκουν στις κατηγορίες Α και Β, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών.

 

Το διάταγμα προνοεί επίσης την υπό όρους είσοδο και παραμονή στη Δημοκρατία ναυτικών και μελών πληρωμάτων σκαφών, οι οποίοι αφικνούνται με σκάφη που ελλιμενίζονται στα λιμάνια της Δημοκρατίας.

 

Αναφέρεται ακόμα ότι επιτρέπεται από τις 00.01 της 20ης Ιουνίου 2020, η άφιξη στη Δημοκρατία προσώπων από χώρες που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες Α και Β, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, για σκοπούς υλοποίησης έργων του δημοσίου ή για άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής, η οποία διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, στη Συνεδρία του ημερ. 17 Ιουνίου 2020, επίσης υπό όρους.

 

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι εξαιρουμένων των υπόλοιπων προνοιών του διατάγματος τα ακόλουθα για πρόσωπα που εισέρχονται νόμιμα στην Δημοκρατία από νόμιμα σημεία εισόδου από θαλάσσης:

 

Για σκάφη αναψυχής, τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία από χώρες της Κατηγορίας Α, δεν απαιτείται η διενέργεια μοριακής εξέτασης και προσκόμιση αρνητικού πιστοποιητικού μοριακής εξέτασης.

 

Για σκάφη αναψυχής, τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία από χώρες Κατηγορίας Β, οι επιβαίνοντες προσκομίζουν αρνητικό πιστοποιητικό μοριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19, με ισχύ 72 ώρες πριν την αναχώρηση του σκάφους ή στα εν λόγω πρόσωπα διενεργείται μοριακή εξέταση στον χώρο ελλιμενισμού και σ΄ αυτή την περίπτωση παραμένουν στο σκάφος μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος,

 

Για σκάφη αναψυχής τα οποία αφικνούνται από χώρες που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες Α και Β και που κατά τις προηγούμενες 14 ημέρες από την άφιξή τους, δεν έχουν ελλιμενιστεί σε κανένα λιμάνι ή έχουν ελλιμενιστεί μόνο σε λιμάνια χωρών που ανήκουν στις κατηγορίες Α και Β, στους επιβαίνοντες διενεργείται μοριακή εξέταση για την ασθένεια COVID-19 κατά την άφιξή τους στον χώρο ελλιμενισμού και παραμένουν στο σκάφος μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος.

 

Όσοι εξ αυτών διαγνώσκονται θετικοί στην ασθένεια του COVID-19, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας:

 

Προστίθεται ότι οι διαχειριστές των νόμιμων σημείων εισόδου από θαλάσσης, μεριμνούν έτσι ώστε οι επιβαίνοντες να συμμορφώνονται με όλα τα ανωτέρω, προστίθεται.

 

Αναφέρεται επίσης ότι «πρόσωπα, τα οποία δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βιέννης και αφικνούνται στη Δημοκρατία από χώρες πέραν της κατηγορίας Α, είτε προβαίνουν σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, με ένδειξη αρνητική, με ισχύ 72 ώρες πριν την αναχώρησή τους, είτε πραγματοποιούν τη μοριακή εξέταση κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία και παραμένουν σε χώρο που θα τους υποδειχθεί μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος».

 

Πηγή: ΚΥΠΕ
Δεν υπάρχουν σχόλια: