Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

Υποτροφίες για τη στήριξη νέων φοιτητών στο Δήμο Γεροσκήπου


Ο Δήμος Γεροσκήπου στο πλαίσιο του ανθρωπιστικού του έργου επέδωσε υποτροφίες σε τέσσερις νέους φοιτητές.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Γεροσκήπου, μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς και με κύριο στόχο την έμπρακτη στήριξη των νέων φοιτητών, επέδωσε την περασμένη αριθμό υποτροφιών-βοηθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.

Συγκεκριμένα, στη βάση κριτηρίων και προϋποθέσεων, επιδόθηκαν χορηγήματα ύψους €1000 έκαστο σε τέσσερις φοιτητές από τη Γεροσκήπου.
Σημειώνεται ότι η στήριξη νέων φοιτητών από τον Δήμο Γεροσκήπου έχει καταστεί θεσμός.


κυπε

Δεν υπάρχουν σχόλια: