Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014

Εθνική έρευνα για τη διατροφή του πληθυσμού της Κύπρου

Το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ), σε συνεργασία με το Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού (ΕΕΙΥΠ), με ανάθεση από το Υπουργείο Υγείας, υλοποιούν το έργο Εθνική Έρευνα για τη διατροφή του πληθυσμού της Κύπρου (National Dietary Survey Lot 1 & Lot).
 

Σε ανακοίνωσή του, το ΓΧΚ αναφέρει ότι στην έρευνα αυτή θα καταγραφούν τα στοιχεία κατανάλωσης τροφίμων από τους Κυπρίους πολίτες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής, για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA), ώστε να είναι δυνατή η εκτίμηση της έκθεσης του Κυπριακού πληθυσμού σε χημικούς και άλλους κινδύνους μέσω της τροφής,

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη εθνική παγκύπρια έρευνα για τη διατροφή των Κυπρίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της EFSA και θα καλύψει όλες τις ηλικίες από βρεφική ηλικία έως 74 ετών συμπεριλαμβανομένων και εγκύων.

Σκοπός της έρευνας, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου “EU MENU” της EFSA, είναι η εναρμονισμένη συλλογή στοιχείων κατανάλωσης τροφίμων στα Κράτη Μέλη (ΚΜ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το όλο έργο θα αρχίσει το Δεκέμβριο του 2014 και θα τελειώσει το Φεβρουάριο του 2018.

Για τους συμμετέχοντες στην έρευνα αυτή θα υπάρξουν σημαντικά οφέλη, αφού τα αποτελέσματα θα δοθούν στον κάθε συμμετέχοντα μαζί με συμβουλές για βελτίωση του επιπέδου υγείας του.

Ειδικότερα, από τις καταγραφές στα ερωτηματολόγια θα φανεί η ποιότητα του διαιτολογίου κάθε συμμετέχοντα και από τις σωματομετρικές μετρήσεις θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τη φυσική κατάσταση του, όπως η σύσταση σώματος (ποσοστό λίπους στο σώμα), το βάρος (σύμφωνα με τον Δείκτη Μάζα Σώματος) και τα επίπεδα τιμών αρτηριακής πίεσης.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική και η επιλογή των συμμετεχόντων είναι τυχαία μέσω των ταχυδρομικών κωδικών, ώστε στατιστικά να καλυφθεί αντιπροσωπευτικά όλος ο πληθυσμός της Κύπρου.

Όλα τα στοιχεία που θα ληφθούν θα είναι εμπιστευτικά, οι δε υποψήφιοι συμμετέχοντες θα υποβληθούν σε προσωπικές συνεντεύξεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας πχ. Διαιτολόγους.

Η πρώτη συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στο σπίτι του κάθε υποψήφιου και οι υπόλοιπες δύο τηλεφωνικώς, ενώ μέσω της συνέντευξης θα καταγράφεται σε ειδικά ερωτηματολόγια η κατανάλωση τροφίμων κατά το προηγούμενο 24ωρο και θα γίνεται μέτρηση σωματομετρικών χαρακτηριστικών.

Η Εθνική Έρευνα διατροφής αποτελεί την πλέον σημαντική έρευνα για την διατροφή των Κυπρίων μέχρι στιγμής σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Τα στοιχεία της έρευνας θα διαβιβαστούν στην EFSA, τα δε συμπεράσματα που θα εξαχθούν θα διαβιβαστούν στο Υπουργείο Υγείας, στο Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΑΤ), στο Υπουργείο Παιδείας και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Πηγή: ΚΥΠΕ
http://ikypros.com/?p=63438#sthash.oUCh5n9V.dpuf

Δεν υπάρχουν σχόλια: