Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Όλα τα νεότερα για την άδεια εκπομπής μουσικής


Αδυναμία πρακτικής εφαρμογής της νομοθεσίας για την ηχορύπανση και πιο συγκεκριμένα του «περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2018» διαπιστώνεται σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών.
 
Σύμφωνα με μελέτη που ετοιμάστηκε, προκειμένου να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη νομοθεσία θα πρέπει πρώτα να συσταθεί Υπηρεσία Διαχείρισης Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου, να διοριστούν επιθεωρητές ηχητικής ρύπανσης, καθώς και να λειτουργήσει Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου, ενώ απαραίτητες κρίνονται και κάποιες αλλαγές στη νομοθεσία.
 
Τα πιο πάνω αναφέρει σε απαντητική επιστολή που απέστειλε σήμερα 27/06/2018 ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, στην πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικών Ελένη Μαύρου για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο κ. Πετρίδης διαβεβαιώνει ότι το Υπουργείο Εσωτερικών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας σημειώνοντας όμως, ότι δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη νομοθεσία αλλά μια ιδιόμορφη και τεχνικής, εν πολλοίς, φύσεως νομοθεσία, για την εφαρμογή της οποίας απαιτείται η δημιουργία σημαντικών τεχνικών υποδομών, προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού και πολλά άλλα.
 
Όπως εξηγεί ο Υπουργός, για τη διασαφήνιση των πιο πάνω ήταν αναγκαίο να ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη, η οποία και παραδόθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 26/04/2018.
 
Για την πρακτική εφαρμογή του νόμου αυτού, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, μεταξύ άλλων, κρίνεται απαραίτητη:
 
α) η σύσταση Υπηρεσίας Διαχείρισης Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου στην οποία θα ανατεθούν όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν στις άδειες εκπομπής ήχου,
 
β) η εργοδότηση και εκπαίδευση επιθεωρητών ηχητικής ρύπανσης, και
 
γ) η λειτουργία Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου που θα διαθέτει την αναγκαία υποδομή πληροφορικής και θα καθορίσει τις διαδικασίες για τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία πληροφοριών έντασης ήχου.
 
Στην επιστολή του προς την κ. Μαύρου, ο Υπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι τα πιο πάνω θέματα δεν καλύπτονται όλα από τις πρόνοιες του υπό αναφορά Νόμου, γεγονός που επηρεάζει την πρακτική εφαρμογή του αλλά και την αποτελεσματικότητα στον έλεγχο της εφαρμογής του.
 
Η μελέτη καταδεικνύει επίσης, και σειρά άλλων θεμάτων, οικονομικής, τεχνικής, νομικής φύσεως, τα οποία για να μπορέσουν να ρυθμιστούν απαιτείται η τροποποίηση του υπό αναφορά Νόμου, έτσι ώστε η νομοθεσία να καταστεί λειτουργική.
 
Επισημαίνεται ακόμη ότι οι μελετητές κρίνουν επιτακτική την πιλοτική εφαρμογή σε επιλεγμένη περιοχή, του ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου του ήχου εντός του 2018 και πριν την έναρξη της εφαρμογής του Νόμου, έτσι ώστε εάν προκύψουν οποιαδήποτε προβλήματα/ελλείψεις να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
 
Ο κ. Πετρίδης, με βάση τα πιο πάνω, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Νόμος ο οποίος είχε ημερομηνία ισχύος 1.1.2017 δεν μπορούσε να εφαρμοστεί πριν την ολοκλήρωση της μελέτης αλλά και πριν να προηγηθεί αξιολόγηση των πορισμάτων της και τροχοδρόμηση των απαραίτητων ενεργειών για υλοποίηση τους.
 
Όσον αφορά τη θέσπιση χρονοδιαγραμμάτων ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του υπό αναφορά Νόμου, η φιλοσοφία του οποίου βρίσκει απόλυτα σύμφωνο το Υπουργείο Εσωτερικών, θα διευθετηθεί το συντομότερο συνάντηση με όλα τα εμπλεκόμενα Τμήματα/Υπηρεσίες και με τους μελετητές. Για σκοπούς καλύτερου συντονισμού εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, ο Υπουργός Εσωτερικών διαβεβαίωσε την κ. Μαύρου ότι θα κληθεί και η ίδια στην υπό αναφορά συνάντηση. Στο παρόν στάδιο, γίνεται αξιολόγηση των εισηγήσεων/προτάσεων των μελετητών.
 
Κατ’ επέκταση και με δεδομένη την αδυναμία πρακτικής εφαρμογής της νομοθεσίας, αλλά και προς αντιμετώπιση του φαινομένου της ηχορύπανσης, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αποφάσισαν την αναστολή του υπό αναφορά Νόμου και την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα έτσι ώστε η Αστυνομία να έχει την εξουσία για να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για λήψη μέτρων σε όσους παραβιάζουν την υφιστάμενη νομοθεσία. Οι εν λόγω ρυθμίσεις, δίνουν την ευχέρεια επιβολής του νόμου που αφορά την ηχορύπανση, μέχρι να αντιμετωπιστούν όλα τα πιο πάνω θέματα.
 
Πηγή: ΚΥΠΕ