Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ: ΕΠΙΛΥΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ APOSTIL


Μετά τις συνεχείς και έντονες παρεμβάσεις του Δήμου Πάφου, αλλά και άλλων τοπικών φορέων, προς το κράτος επιλύεται τελικά το χρόνιο και πιεστικό πρόβλημα της Πιστοποίησης Δημοσίων Εγγράφων, το γνωστό Apostil, στην επαρχία μας.


Σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, οι πιστοποιήσεις θα γίνονται πλέον σε όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Κ.Ε.Π.) και όχι μόνον σε αυτά τις Λεμεσού και Λάρνακας, όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να δώσει νέα δυναμική στη τέλεση των πολιτικών γάμων στην Πάφο, δραστηριότητα από την οποία οι Τοπικές Αρχές της επαρχίας αποκομίζουν σημαντικά έσοδα, καθώς τερματίζει τη χρονοβόρα διαδικασία της αποστολής των πιστοποιητικών στη Λεμεσό, καταργεί την ταλαιπωρία, περιορίζει το κόστος και, πρωτίστως, αναβαθμίζει την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών.


Η νέα αυτή διευθέτηση, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της αποκέντρωσης των δημοσίων υπηρεσιών και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ έως το τέλος του τρέχοντος έτους, θα συμβάλει επίσης στην αποδοτικότερη λειτουργία του ευρύτερου δημόσιου τομέα και στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.