Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

Δήμος Πάφου. Υποχρεωτική εισφορά για επέκταση του κοιμητηρίου στην Έξω ΒρύσηΕπιβολή ειδικής υποχρεωτικής εισφοράς με σκοπό την κάλυψη της δαπάνης της Τοπικής Αρχής για την επέκταση του Κοιμητηρίου στην Έξω Βρύση, Ενορία Αγίου Θεοδώρου, αποφάσισε να επιβάλει ο Δήμος Πάφου, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει ο περί Κοιμητηρίων (Ταφή και Εκταφή) Νόμος.


Η δαπάνη περιλαμβάνει το ποσό της αποζημίωσης για την απόκτηση της ιδιωτικής γης και το κόστος των αναγκαίων έργων/εργασιών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Τοπικής Αρχής, το ποσό της υποχρεωτικής εισφοράς ορίστηκε σε €12 ετησίως, σε τέσσερις δόσεις και θα καταβάλλεται μέσω των λογαριασμών υδατοπρομήθειας, οι οποίοι εκδίδονται και αποστέλλονται ανά τρίμηνο.

Το μέτρο θα ισχύσει για 10 τρίμηνα.

Υποκείμενα στην εισφορά είναι όλα τα πρόσωπα τα οποία έχουν επ’ ονόματί τους μετρητή υδροδότησης (λογαριασμό), που εξυπηρετεί οικιακή χρήση (νοικοκυριό). Διευκρινίζεται ότι το ποσό της εισφοράς θα επιβάλλεται ανά μετρητή/λογαριασμό.

Κάθε πρόσωπο το οποίο υπόκειται στην εισφορά, έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση στο Δήμο Πάφου μέσα σε 15 ημέρες από την επίσημη γνωστοποίηση της απόφασης για επιβολή της εισφοράς, η οποία ορίζεται ως η δημοσίευση της γνωστοποίησης στον ημερήσιο Τύπο στις 25 Αυγούστου 2016.

Με βάση τις πρόνοιες του υπό αναφορά Νόμου, σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείψει ή αρνηθεί να πληρώσει το ποσό που ορίστηκε εντός της εκάστοτε καθορισμένης προθεσμίας, ο Δήμος Πάφου θα το εισπράξει με επιβάρυνση 10%.κυπε